Under årtionden har svenska företag drivit en rad olika affärsverksamheter i Turkiet och investerat i nya fabriker och FoU-anläggningar, och samtidigt förvärvat lokala företag.

Som vår Business Climate Survey visar är svenska företag aktiva inom tillverkning, detaljhandel och återförsäljning, fordon och uppvärmning samt ventilation och air condition (HVAC), för att nämna några ledande sektorer.

Under tiden som Turkiet allt starkare positionerar sig som en tillverknings- och distributionshubb – med många spännande affärsmöjligheter – så finns det utmaningar som Turkiet behöver möta och svenska företag ska navigera genom för att vara framgångsrika.

Turkiet är ett av få OECD-länder som har haft en positiv tillväxt i Europa, BNP har vuxit med 1,8 procent under 2020.  Men tecken på en tidig återhämtning från pandemin hade sitt pris. Turkiet hade ett rekordfall i sin lira, inflationen har stigit och arbetslösheten har blivit omfattande. Trots de svåra utmaningarna 2020 har svenska företag ändå lyckats att bibehålla en lönsam affär.  

Faktum är att 75 % av våra respondenter i undersökningen slog fast att 2020 var ett lönsamt år för deras verksamheter. Dessutom är svenska företag i Turkiet mer optimistiska idag än vid starten av pandemin – fler än hälften (58 %) förväntar sig en ökning i omsättningen 2021. Och tillväxtprognosen för den turkiska ekonomin har reviderats uppåt till 6 procent.

Ladda ner rapporten för att utforska möjligheterna och utmaningarna med den turkiska marknaden från svenska företags synvinkel, på plats i landet.

OM UNDERSÖKNINGEN

Vår Business Climate Survey produceras varje år av Team Sweden, ett samarbete där Business Sweden samarbetar med lokala ambassader, konsulat och handelskammare runtom i världen.

Undersökningen ger förstahandsperspektiv och insikter i affärstrender, frågeställningar och utmaningar på globala marknader baserade på omfattande intervjuer med svenska företag som är verksamma i respektive land.