Asiens roll som global ekonomisk katalysator är välkänd, och svenska företag bör kontinuerligt se över sin närvaro i regionen. I den här kontexten spelar Filippinerna en viktig roll – landet har en befolkningsmängd större än något europeiskt land och ekonomin växer snabbare än många asiatiska motsvarigheter. Kombinationen av investeringar inom infrastruktur samt en progressiv syn på sociala reformer har gjort Filippinerna till en intressant exportmarknad för svenska företag.

Rapporten är på engelska.