Business Swedens undersökning av exporten av industrivaror från Asien, Europa och Nordamerika för perioden 2000–2017 visar att en allt större andel av exporten går till den egna regionen. Industriföretagens tillverkning sker alltså i ökad utsträckning i närheten av den marknad som varorna är ämnade för. Trenden mot mer av marknadsnära tillverkning är särskilt markant i Asien där andelen ökade från 38 procent år 2000 till 49 procent 2017. Motsvarande andel är historiskt betydligt högre i både Europa och Nordamerika, men även där visar de senaste åren en trend mot ökad regionalisering av handeln med industrivaror.

Viktiga drivkrafter för denna regionalisering är kundernas krav på snabba omställningar och leveranser av företagens produkter, liksom industriföretagens upplevda fördelar av närhet till marknaden och närmare samarbete med lokala underleverantörer. En kortare väg från tillverkning till marknad minskar risken för störningar i företagens logistikkedjor och sänker deras transportkostnader.

Samtidigt reducerar automatiseringen och andra möjliggörande teknologier låglöneländernas kostnadsfördelar till förmån för etablerade industriländer. Marknadsnära tillverkning kan – rätt utformad – innebära betydande fördelar med avseende på miljöpåverkan och klimatavtryck.