Förmågan att anpassa sin strategi är avgörande för framgång på Kinas snabbt föränderliga hälso- och sjukvårdsmarknad. De omfattande effekterna av Covid-19 har påskyndat planerade reformer som i vissa fall tagit en ny riktning. Vilka övergripande trender bör du hålla ett öga på?

Denna rapport fångar upp de senaste händelserna och utvecklingen i det kinesiska ekosystemet för sjukvård där nya teknologier och statliga sjukvårdsreformer ritar om kartan för utländska aktörer.

Kina står för 16 procent av svensk export av läkemedelsprodukter – med en lokal närvaro som domineras av företag som AstraZeneca och Getinge – och är den nionde största destinationen för medicintekniska produkter. Men det är ingen marknad där svenska företag kan luta sig tillbaka.

Kinas sjukvårdssystem har varit på en aggressiv reformbana ända sedan SARS-epidemins utbrott 2003. Coronapandemin har utan tvekan intensifierat regeringens fokus på sjukvårdsagendan.

Rapporten belyser fem huvudområden för reformerna: ny infrastruktur, digitalisering, innovation, trappstegssystemet för nationell sjukvård och ändringar av upphandlingsregler för både läkemedel och medicintekniska produkter.

Att förstå hur förändringarna genomförs och övervaka hur den nya verkligheten efter Covid-19 tar form blir a och o. Ta första steget här med en översikt över nuvarande reformåtgärder, affärsutmaningar samt strategiska rekommendationer för svenska leverantörer.