En komplex kombination av trender driver på förändring i de europeiska marknaderna för värme, ventilation och luftkonditionering – en sektor som internationellt benämns HVAC (heating, ventilation, air conditioning). Omvandlingen skapar utmaningar, nya förändringsbehov och samtidigt nya möjligheter. Miljömässiga krav och teknikutvecklingens frammarsch sveper undan traditionella affärsmetoder och banar väg för innovativa, hållbara och uppkopplade lösningar och företag. HVAC-industrins aktörer tvingas anamma nya tänkesätt och omstrukturera för att leva upp till nya konsumentkrav och regelverk.

Efterfrågan på uppkopplade hem drivna av smarta och energisnåla teknologier som möter strikta regelverk för energibesparing har skapat nya utmaningar och tvärvertikala lösningar. Svensk kompetens inom konnektivitet och hållbarhet står i framkant – och därmed kan svenska lösningar ge svar på många av industrins frågor.

Svenska leverantörer har spetskunskapen för att leda HVAC-industrins transformation på Europas största marknader. Spelrummet för samarbete och nya partnerskap blir allt större i de flesta europiska länder och den största tillväxten drivs av fyra centrala marknader: Italien, Ryssland, Frankrike och Tyskland.

Not: Denna redovisning sammanställdes innan Rysslands invasion av Ukraina i februari 2022 som drastiskt förändrat den säkerhetspolitiska situationen och affärsförutsättningarna i regionen. För uppdaterad information vänligen kontakta oss på Exportregler.