Regionen är en av de snabbast växande i Europa med en BNP tillväxt på 3.9% (Euro området 0.7% tillväxt) och är i stor utsträckning konsoliderad med ett par få banker - tre av dem med huvudkontor i Wien. Dessa regionala storbanker söker nu aktivt efter FinTech lösningar för att möta innovationskrav.