I takt med att den globala e-handeln växer, hårdnar även den globala konkurrensen. För att överleva och bli långsiktigt framgångsrik med sin utlandssatsning, är det därför viktigt att du har en genomarbetad exportstrategi och ser över ditt helhetskoncept för att få en anpassad och konkurrenskraftig närvaro lokalt på varje marknad.

Varje marknad har sina egna strukturella och kulturella förutsättningar som du bör anpassa dig efter. Dels handlar det om olikheter i lagstiftning, regelverk och marknadspraxis, men lika mycket om olikheter i beteendemönster och preferenser hos kunderna på olika marknader. Målgrupp, språk, marknadsföringskanaler, prisstrategi, logistiklösningar, betalningsmetoder, produktanpassningar är exempel på viktiga områden att beakta före och under sin utlandssatsning.

Förutom vikten av att skaffa sig kunskap om hur olika e-handelsmarknader fungerar, är en av nyckelkomponenterna för att lyckas internationellt och vinna konkurrensfördelar, att se till att få en smidig och effektiv hantering av handelsprocedurerna. Vilka regler och moment man bör förbereda i samband med exportprocessen är därför viktiga att förstå. 

Läs mer om hur du förbereder din exportsatsning i vår broschyr.