I Turkiet finns över 125 svenska företag som verkar inom flertalet sektorer. Dessutom beräknas inte mindre än 400 svenska företag ha distributörer och agenter i landet.

Rapporten ”Swedish Value in Turkey” presenterar en djupdykning i hur svenska företag bidrar både till Turkiets ekonomi och sociala utveckling. De 50 svenska företagen som har bidragit till denna rapport sysselsätter omkring 61 000 människor i landet. Antalet anställda inom FoU-avdelningar på svenska företag överstiger nu 1 000 personer.

Den här studien ger dig en omfattande analys av värdet som svenska företag tillför till Turkiets ekonomi. Analysen utgår från fem nyckelområden som visar hur företagen:

  • bidrar till höga exportvolymer från Turkiet till internationella marknader
  • skapar arbetstillfällen för tusentals människor
  • bidrar till Turkiets ekonomiska utveckling
  • bygger FoU-anläggningar och, slutligen
  • hur de förstärker socialt ansvar vad gäller jämställdhet, mänskliga rättigheter, klimatfrågor och utbildning.

Rapporten har tagits fram av Team Sweden i Turkiet och är baserad på en undersökning som genomförts bland svenska företag med lokal verksamhet.

Få ett förstahandsperspektiv från svenska företag i landet som knyter samman Europa och Asien.