Förberedelser inför Industri 4.0 pågår för fullt i ASEAN-regionen. Alla utom ett av länderna har lanserat nationella färdplaner och digitaliserade fabriker är redan igång på vissa platser.

Denna rapport sätter strålkastarljuset på kommande investeringar i disruptiva teknologier, från automatisering till VR. Business Sweden har genomfört en undersökning bland 300 tillverkningsföretag och industriexperter i de snabbväxande ”nya tigrarna” samt Singapore som tagit täten i teknikskiftet.

Resultatet tyder på goda utsikter. Fyra av fem deltagare i undersökningen planerar att investera i sex nyckelteknologier fram till 2023. Rapporten lyfter även fram vad svenska leverantörer bör tänka på i varje marknad.

Vill du veta mer? Läs rapporten här.