Danmark är ett av världens enklaste länder att göra affärer med. Vår granne på andra sidan Kattegatt är en perfekt marknad för svenska företag som ligger i startgroparna av sin internationalisering.

Investeringar i infrastruktur, sjukvård och energi

Exporten av danska produkter och tjänster till andra delar av världen växer stadigt. Efterfrågan på konsulttjänster och lösningar som hjälper danskar att hantera praktiska frågor kring varu- och tjänsteexport har därför ökat de senaste par åren, vilket banar väg för många nya möjligheter för svenska företag. Danmark investerar flitigt i ett flertal sektorer. Renovering och expansion av vägar, järnvägar och broar står högst upp på agendan. Därtill genomgår den danska sjukhussektorn en omfattande transformation med så kallade ”supersjukhus” som ska byggas i hela landet. Detta öppnar upp möjligheter för företag som kan leverera tjänster och produkter till danska sjukvården. Danskarnas ambitioner är märkbara inom energi, en sektor man ämnar göra 100 procent miljövänlig. Med moderna teknologier har Danmark axlat utmaningen att byta ut kol, olja och naturgas mot mer klimatsmarta alternativ.

Tillväxtpotential för Svenska företag

Tack vare Danmarks proaktiva digitaliseringsstrategi och omfattande investeringar i sjukvård, infrastruktur, energi och bygg- och anläggningssektorn är potentialen stor för svenska företag. Affärsrelationer är vanligtvis mycket smidiga tack vare kulturella likheter mellan de två länderna. Samtidigt finns ett antal skillnader som svenska företag bör beakta, och mer om dessa kan du läsa nedan i intervjun med vår Acting Office Manager Klas Arvidsson. Danskarna räknas bland världens mest aktiva internetanvändare. Många svenska företag har därför lanserat nätbutiker och andra e-handelslösningar med danska konsumenter som målgrupp.

I Köpenhamn finns 11 olika FN-organ samlade i ”FN-staden”. Business Sweden i Köpenhamn har arbetat med FN sedan tidigt 1980-tal och hjälpt svenska företag att samarbeta och organisera event och seminarier tillsammans med olika FN-organ.

Så hjälper vi ditt företag

Business Sweden har varit aktivt i Danmark sedan 1978 och kontoret i Köpenhamn täcker även in marknaderna i Färöarna, Grönland och Island.

COPENHAGEN tom-juggins-AWguZEkl5dg-unsplash.jpg

Klas Arvidsson

Acting Office Manager
Vilka är de viktigaste fördelarna med att expandera i Danmark?

Tack vare likartade nationella och gemensamma europeiska regelverk är det inte mycket som skiljer det danska och svenska affärsklimatet åt. Båda länder har samma digitala kompetensnivå och delar ett starkt fokus på hållbarhet och ansvarsfullt företagande. Stora danska investeringar i infrastruktur, energi, sjukvård, bygg och anläggning skapar många möjligheter för svenska företag.

Vilka risker och utmaningar ska man vara beredd på i Danmark?

Till följd av likheterna mellan Danmark och Sverige tenderar folk att glömma viktiga skillnader som faktiskt råder. Även här måste företagen anpassa sin verksamhetsmodell till de lokala förutsättningarna innan de etablerar sig på marknaden. Bra research är nödvändigt för att förstå marknadsstrukturer, prissättning och konkurrens, kundefterfrågan samt regelverk för kontraktering och personalanställning. När ditt företag har kommit igång i Danmark bör du hålla ett noggrant öga på hur verksamheten utvecklas.

Vilka kulturella skillnader bör man ta hänsyn till i Danmark?

En framträdande kulturell skillnad märks i beslutsprocesserna. Danmark är mer hierarkiskt än konsensus-drivet och snabba beslut uppskattas oftast. Vid möten är det vedertaget att fokus läggs på förhandlingar och att göra affärer. Svenska företag kan ofta uppleva detta som lite burdust, konfronterande och prisfokuserat, medan danskarna ser det som ett mer pragmatiskt och effektivt förhållningssätt. Många danskar förstår svenska väl och det är ofta en bra idé att prata ”skandinaviska” under möten. Om svenska deltagare har svårt att förstå danska rekommenderar vi att man går över till engelska.

Kontakt
Telefon +45 25 15 08 27 E-post