Finland är utan tvekan en av Sveriges viktigaste handelspartner. Svenska företag har en bred närvaro på finska marknaden och det finns stora gemensamma intressen och affärsutbyten mellan länderna. Svenska produkter är ofta så väl integrerade och accepterade att kunder sällan ens reflekterar över varornas ursprung, vilket är en tydlig konkurrensfördel gentemot andra företag.

Attraktiv marknad

Internationella rankingar bekräftar att Finland ligger i topp när det gäller konkurrenskraft, innovation, teknikutveckling och utbildning. Politisk stabilitet, låga korruptionsnivåer, välutbildad arbetskraft och en gynnsam affärsmiljö är grundpelarna i Finlands starka konkurrensposition. Dessa faktorer är även skäl till att landet är så attraktivt för utländska företag och investerare.

Möjligheter för Svenska företag

Efterfrågan på mjukvarulösningar och miljöteknologier har ökat markant under senare år och har därmed skapat nya affärsmöjligheter för svenska företag, särskilt inom sjöfarten, fordonsindustrin och gruvnäringen. Ytterligare möjligheter har vuxit fram i takt med reformer och omvandling av sjukvårdssystemet. Finland är även välrenommerat i startup-världen, mycket tack vare Slush som är den viktigaste mötesplatsen för nordiska startups och investerare.

Potentiella utmaningar

Trots att Sverige och Finland delar många sociala och kulturella likheter kan vissa hinder uppstå. Den mest uppenbara utmaningen för svenska bolag som vill växa och öka försäljningen i Finland är språket. Vår landschef Christian Weckman ger några nyckeltips om detta och mer i intervjun nedan.

Så hjälper vi ditt företag

Business Sweden har varit aktivt i Finland sedan 1974. Teamet på vårt Helsingfors-kontor samarbetar med våra affärsutvecklare i Sverige för att hjälpa företag expandera sin närvaro i Finland. Med marknadsanalyser, strategisk rådgivning, partnersökning och lokal expertis ser vi till att du får bästa möjliga start.

HELSINKI_tapio-haaja-mah_JmXqPns-unsplash.jpg

Christian Weckman

Country Manager Finland
Vilka är de viktigaste fördelarna med att expandera i Finland?

Finska affärsstrukturer är väldigt lika de svenska vilket betyder att företag i de allra flesta sektorer kan hitta en naturligt attraktiv målgrupp. Resultatdrivna och driftiga företag kan på kort tid nå långt i det finska affärsklimatet. En ytterligare fördel är att svenska lösningar har ett gott rykte till följd av en lång historia av handelsutbyte mellan de två länderna.

Vilka risker och utmaningar ska man vara beredd på i Finland?

Finland är vanligtvis en väldigt trygg och förutsägbar marknad både ur affärssynpunkt och i ett socialt perspektiv. Språket kan vara den största utmaningen och särskilt om mycket dokumentation eller lokal anpassning till marknaden blir nödvändig. Men det kan enkelt lösas med lokal hjälp och rådgivning. Att få sitt första affärscase kan också upplevas som en uppförsbacke i Finland. Svenska företag kan få känslan att Finland inte är ett land med tidiga adoptörer till samma grad som Sverige. Vår rekommendation är att sätta tydliga mål för en medellång period där fokus läggs på hur förtroende kan byggas på marknaden, och på så vis hitta relevanta nätverk och kontakter.

Vilka kulturella skillnader bör man ta hänsyn till i Finland?

Möten är sällan ovillkorliga så det är viktigt att vara väl förberedd och att ha en tydlig plan för nästkommande steg innan du deltar i ett möte. Om ett möte inte verkar relevant initialt eller inte leder någonstans kan en uppföljning ändå vara väl värd. Intresse och affärsmöjligheter kan visa sig först längre fram. Entreprenörsandan som vuxit under senare decennier har bidragit till att föra våra kulturer ännu närmare varandra. Olika grupper i samhället bidrar till att förbättra vardagslivet genom innovativa lösningar.

Kontakt
Telefon +358 400 167 549 E-post Christian Weckman isolated.png