Italien är Europas näst största tillverkningsindustri, efter Tyskland. Italienska företag har lyckats öka sin omsättning på utländska marknader, och det går bra för många branscher inklusive fordon, maskiner och teknik, läkemedel, kläder och skor samt mat och dryck.

Åtgärder för att främja tillväxt

Italien har inlett flera åtgärder för att främja tillväxt och förbli konkurrenskraftig som nation. Regeringen ligger bakom stora utvecklingsprojekt inom energi och infrastruktur, inklusive den digitala infrastrukturen. FN har en utbredd närvaro i Italien, med tre större organ i Rom och två logistiska nav i Brindisi.

Möjligheter för Svenska företag

Svenska produkter uppskattas av italienska konsumenter, vilket många företagare drar nytta av via dotterbolag och partnerskap. Italienska företag är särskilt intresserade av våra produkter och tjänster inom tillverkning, ICT, elektronik, fordon, hälsovård, biovetenskap och miljöteknik.

Utmaningar

Som nykomling på den italienska marknaden kan det vara svårt att förstå landets komplexa byråkrati. Vår Country Manager Pelle Jacobson förklarar i intervjun nedan hur man kan hantera detta och andra risker i Italien.

Så hjälper vi ditt företag

Business Sweden har funnits i Italien sedan 1972. Från vårt kontor i Milano täcker vi också grannmarknaderna Grekland, Cypern, Malta, San Marino och Vatikanen. Tillsammans med våra globala affärsutvecklare i Sverige kan vi guida dig genom hela internationaliseringsprocessen - från marknadsanalyser och strategisk rådgivning till att hitta lämpliga affärspartners och distributörer.

MILANO_luca-bravo--cvb4JDIOSE-unsplash.jpg

Pelle Jacobson

Trade & Invest Commissioner Italy
Vilka är de viktigaste fördelarna med att expandera i Italien?

Några fördelar med Italien är storleken på marknaden och den potentiella kundkretsen, tillgång till expertis och underleverantörer samt det strategiska läget nära många viktiga marknader i Europa, Nordafrika och Mellanöstern. För närvarande investerar Italien stort inom områden som de historiskt sett har försummat, till exempel energi och digitalisering. Det finns en efterfrågan på ny teknik, innovation och hållbara lösningar, det vill säga områden där svenska företag ligger i framkant.

Vilka risker och utmaningar ska man vara beredd på i Italien?

De största utmaningarna gäller landets komplexa byråkrati och tidskrävande administration, långa betalningsperioder, den ekonomisk-politiska osäkerheten och skillnaderna mellan norra och södra Italien. Det bästa sättet att minimera risken och den administrativa bördan är att rådfråga lokala experter. Kulturen och språket ses också ofta som utmaningar. Dessa utmaningar är betydligt mindre när man gör affärer med stora internationella italienska företag. Vi hjälper ofta svenska företag att hitta en italiensk försäljningspartner med ett lokalt nätverk, och ser att det har god effekt på tillväxten.

Vilka kulturella skillnader bör man ta hänsyn till i Italien?

Italiens ekonomi baseras på personliga relationer, och jämfört med många nordeuropeiska länder kan det ta tid att utveckla ett nätverk. Det är viktigt att ha det första mötet i Italien och att investera tid i att bygga förtroende med affärspartners. Italienska företag har en tydlig hierarki som det är viktigt att respektera, och det finns ofta en utsedd beslutsfattare. Ändå är de kulturella skillnaderna inom affärsvärlden mindre än vad många tror. Vi har märkt att svenska företag kan ha förutfattade meningar om hur det är att göra affärer i Italien, men många ändrar åsikt efter det första affärsbesöket.

Kontakt
Telefon +39 0291558521 E-post