Sverige och Storbritannien har en handelshistoria som går långt tillbaka i tiden. Idag har cirka 1 200 företag med svensk anknytning kontor i England, Skottland, Wales eller Nordirland, och många fler exporterar sina produkter och tjänster. Här finns otaliga möjligheter för svenska företag att göra affärer.

Affärsmöjligheter

Storbritannien är ett stort industriland med en positiv affärskultur och en livlig startup-scen. City of London är ett av världens största finansiella centrum. Storbritannien är också ett strategiskt val för företag med ambitiösa planer på global expansion. Några exempel på sektorer där svenska företag har potential att göra skillnad är energi och cleantech, sjukvård och life science, konsumentvaror och detaljhandel samt infrastruktur och ICT.

Utmaningar

Svenska företag ser Storbritannien som en referensmarknad för affärer på andra håll i världen. Men som du kan läsa i intervjun med handelssekreterare Gustav Bergström nedan innebär osäkerheten kring Brexit nya utmaningar som kan komma att påverka landets affärsklimat.

Så hjälper vi ditt företag

Business Sweden har varit på plats i London sedan 1973. Vi har ett väletablerat nätverk inom både privat och offentlig sektor och hjälper svenska företag med allt från strategisk rådgivning till operativt stöd. Via Londonkontoret stöder vi också svenska företag i Irland.

jurica-koletic-314364-unsplash.jpg
LONDON_tudor-panait-ZHEcsG61bVQ-unsplash.jpg

Gustaf Bergström

Market Area Director Central and Eastern Europe
Vilka är de viktigaste fördelarna med att expandera i Storbritannien?

Storbritannien har alltid varit en stark handelspartner till Sverige. Den geografiska närheten, marknadens storlek och det relativt enkla regelverket motiverar många företag att öppna kontor i Storbritannien. Varor och tjänster har utmärkt rykte. Svenska företag använder gärna Storbritannien som referens för att utvärdera sin potential gentemot andra företag i en multinationell och konkurrenskraftig miljö. Landet ses också som en språngbräda till nya marknader i andra delar av världen. Londons många riskkapitalister, affärsänglar och så kallade family offices gör staden till en magnet för företag som söker investerare.

Vilka risker och utmaningar ska man vara beredd på i Storbritannien?

Storbritannien är allmänt känt som ett land där det är lätt att göra affärer. Samtidigt finns det för närvarande en viss osäkerhet kring de potentiella effekterna av Brexit. Vi övervakar utvecklingen noggrant och hjälper företag att förbereda sin verksamhet utifrån olika scenarier. Storbritannien är också en relativt konkurrenskraftig marknad, så det kan ta tid innan du når din första affärsöverenskommelse.

Vilka kulturella skillnader bör man ta hänsyn till i Storbritannien?

Företag i Storbritannien har i allmänhet en mer hierarkisk struktur, och britterna är ofta mindre direkta i affärsmöten jämfört med vad vi är vana vid i Sverige. Företagskulturen drivs starkt av kontakter och personliga nätverk. Det hjälper på lång sikt att utveckla goda relationer med affärspartners och andra intressenter. Som en långsiktig strategi är det därför en god idé att fokusera på att skapa ett kontaktnätverk och att följa upp möten med affärspartners regelbundet.

Kontakt
Telefon +44 20 7258 5130 E-post