Hållbara systemlösningar för resor och transporter är avgörande för fortsatt ekonomisk utveckling och välstånd. Framtidens transportsystem måste vara tillgängligt, attraktivt, välfungerande och kostnadseffektivt. Detta är förutsättningen för att möta utmaningarna som sysselsättning, folkhälsa och inte minst klimatförändringarna utgör. Smarta transporter är en av grundstenarna i arbetet med att uppnå FN:s globala mål för hållbar utveckling.   

Därför krävs ökade investeringar på alla nivåer inom transportrelaterad forskning och digitalisering, för att optimera transporter och på så vis skapa det fossilfria samhället. Nya teknologier som AI spelar även en central roll för att öka tillgängligheten av olika transportalternativ, särskilt då vi ser ett begynnande skifte från privat fordonsägande till mobilitet som tjänst. Nya teknologier ligger även till grund för uppkopplade och intelligenta fordon som ökar säkerheten på våra vägar.

Sverige formar framtidens fordon och mobilitetsteknologier

Med ett unikt fokus på innovation, hållbarhet och samskapande tar Sverige en aktiv roll för att lösa utmaningarna som transportsektorn står inför. Smarta lösningar blir avgörande och förutom styrkan i traditionella industrin har Sverige lyckats ge upphov till en världsledande tech-industri som samarbetar över flertalet discipliner, både i Sverige och globalt. Ett tydligt exempel är den svenska fordonssektorn som blivit en av världens mest dynamiska. Med en lång tradition av fordonstillverkning erbjuder Sverige en attraktiv miljö för fordonsrelaterade företag, inom såväl tillverkning som mjukvaruutveckling, säkerhetssystem, komponenter, testning samt forskning och utveckling. I takt med att nya teknologier revolutionerar marknaden och fordonstillverkningen ökar kännedomen om Sverige och dess fördelar, särskilt när det gäller lokalisering av produktion tack vare tillgänglig kompetens inom mobila teknologier och system, konnektivitet och automatisering.

Grön energi för gröna transporter

Sverige tar just nu krafttag mot en fossilfri fordonsflotta år 2030. Dessa satsningar gör Sverige till det naturliga valet för gröna fordonslösningar. Därtill erbjuder Sverige en hög andel förnybar energi med Europas lägsta elpriser. Kombinationen av tillgänglig och attraktiv mark för produktionsanläggningar samt den nationella målsättningen att tillverka världens mest hållbara batterier gör Sverige till det perfekta lokaliseringsvalet för produktion av batterier och batterimaterial.

andrew-roberts-2JvEjF0tf50-unsplash.jpg

Sverige är också en högt ansedd destination för biltestning tack vare toppmoderna anläggningar där fordon och komponenter testas i alla typer av klimat och förhållanden, från arktiska temperaturer till simulerad ökenvärme. Här finns många affärsmöjligheter för fordonstillverkare och utvecklare som vill lansera nya högpresterande och hållbara fordonskomponenter och teknologier.    

Ny era för flyg och sjöfart

Men det är inte bara fordonsindustrin som bryter ny mark inom området smarta transporter. Affärsmöjligheterna är även goda inom flygindustrin där fjärrstyrd lufttrafikledning och drönarteknologier står i framkant, samt i den höginnovativa sjöfartssektorn. Sverige är världsledande inom dessa kompetensområden och anses därför vara en utmärkt partner för samskapande av smarta lösningar.     

Så hjälper vi ditt företag

Business Sweden hjälper utländska företag fånga nya affärsmöjligheter i svenska transportsektorn samt relaterade mobilitetsteknologier. Vi hjälper beslutsfattare bygga värdefulla partnerskap med svenska företag och innovatörer i hela ekosystemet för smarta transporter, både i Sverige och globalt. Vi gör detta genom strategisk rådgivning, praktisk support, marknadsinsikter och ett brett nätverk av affärskontakter.

Vi fokuserar huvudsakligen på:

  • Autonoma, uppkopplade och elektriska fordon
  • E-handel och smart logistik