Fler än varannan person i världen kommer att vara stadsbo vid år 2050. Statistiken är häpnadsväckande då 70 procent av de globala utsläppen av växthusgaser redan kommer från städer idag. Slutsatsen är entydig: städer kommer fortsatt vara de största källorna till utsläpp och därmed den främsta orsaken bakom globala uppvärmningen och miljöproblemen. Framtidens städer måste både bli smartare och växa på nya sätt som motverkar såväl klimatförändringarna som de sociala utmaningarna som uppstår när människor lever och arbetar i tätt befolkade områden.

Behovet av nya teknologier ökar ständigt för att kunna bygga resurseffektiva systemlösningar som möjliggör en hållbar stadsutveckling. Men smarta stadsområden framtvingar även förändringar på organisatorisk nivå, i praktiska verksamheter och regelverk, och ställer inte minst krav på innovativa affärsmodeller. När nyckelpersonerna och kompetenserna inom stadsplanering blir allt fler ökar kraven på samverkan och data-drivna beslut. Dessa faktorer är avgörande för välplanerade byggprojekt och underhållsprocesser.

Framtidens testarena för hållbart stadsliv

En annan grundförutsättning blir fler nätverk av testbäddar som gör att vi kan utöka vår förståelse om hur nya teknologier som AI kan interagera med stadsmiljön och förbättra upplevelser. De smarta städernas ekosystem, som inkluderar testbäddar, ställer i sin tur krav på nära samverkan mellan universitet, offentliga sektorn och näringslivet. Denna typ av nära samverkan effektiviserar användandet av resurser och gynnar ekonomisk utveckling.

Genom att investera i moderna ekosystem för smarta städer har Sverige stärkt sin konkurrenskraft i en allt mer syftesdriven värld. Samtidigt är Sverige på god väg att genomföra Agenda 2030 och uppfylla de globala målen för hållbar utveckling. Med en unik kombination av privat och offentligt ägande i den ”svenska modellen”, en tech-industri i världsklass och vårt ledande fokus på hållbarhet, innovation och samskapande har Sverige banat väg för produkter och lösningar som eldrivna bussar och biogasbussar, fjärrvärme, fiberkablar, smarta elnät och . Tillsammans med ingenjörs- och byggkunnande i framkant har dessa och andra banbrytande framsteg lagt grunden till många Smart City-projekt både i Sverige och runtom i världen.


Vägen till fossilfritt Sverige 2045

Därtill ska Sverige bli ett fossilfritt föregångsland till år 2045 och åtgärder tas kontinuerligt för att rusta för den fossilfria framtiden. Städer runtom i landet planerar stora investeringar inom förnybar energi, eldriven och uppkopplad mobilitet och , samtidigt som befintliga fastigheter, processer och system moderniseras. Dessa framåtlutade investeringar skapar möjligheter för internationella investerare och gör Sverige till en attraktiv partner för samskapande av nya lösningar.

Plattform för samverkan

Genom att etablera plattformen Smart City Sweden har Sveriges regering beslutat att aktivt stödja ledande svenska bolag och internationella investerare inom smarta städer, som blivit ett svenskt styrkeområde. Business Sweden leder arbetet och driver plattformen tillsammans med sju andra myndigheter: Energimyndigheten, Tillväxtverket, Naturvårdsverket, Lantmäteriet, Boverket, Trafikverket och Vinnova.

Så hjälper vi ditt företag

Tillsammans med dessa myndigheter erbjuder Business Sweden strategisk rådgivning, praktisk support, marknadsinsikter och ett brett kontaktnätverk. Vi hjälper internationella företag att investera och expandera inom Smart City-projekt i Sverige och sänker trösklarna för svenska bolag som vill fånga globala affärsmöjligheter inom området smarta städer.

Vi fokuserar huvudsakligen på:

  • Digital- och Cloud-infrastruktur
  • Smart connectivity​ (5G)
  • Nya batteriteknologier