Måndag 4 juli

Hur tänker svenska techbolag i en osäker tillväxtmiljö?

Hur kan vi bidra till investeringar i Sverige och öka grön export. I en mer osäker miljö blir investeringsbesluten annorlunda och riskaptiten lägre. Vd Jan Larsson bjuder in till samtal med erfarna entreprenörer och öppnar för nya idéer och förslag.

Medverkande:

 • Jan Larsson, vd, Business Sweden
 • Tahero Nori, Founder och vd, BuddyCompany
 • Johanna Hoof, Medgrundare och ordförande, Logcast
 • David Fauné, Medgrundare och vd, Northe
 • Evin Cetin, Grundare, Advokatbyrån
 • Mikael Ahlström, Grundare och vd, Sprout Park
 • Henrik Bergqvist, Grundare och vd, Pickit
 • Katja Lindvall, Vice president, Moving Floor
 • Alexander Sifvert, Chief Revenue Officer, Candela
 • Tamas Hess, Grundare och ordförande, Northe
 • Christina Ramm-Ericsson, Näringspolitisk chef, TechSverige

Tid: 11:45-12:50

Plats: Kinbergs plats 3, trädgården

Klimatmålen och de gröna affärerna - så påverkas näringslivet och investeringarna i en turbulent värld

Sverige och de nordiska länderna ligger i framkant i den gröna omställningen. Men fler reformer behövs för att möta klimatmålen och utveckla gröna affärer. Vad blir viktigast för att uppnå målen och hur påverkas vägen framåt av en turbulent värld ?

Medverkande:

 • Jan Larsson, vd, Business Sweden
 • Liza Jonson, vd, Robur
 • Victoria Karsberg, Kommunikationsdirektör, SSAB
 • Anna Svensson, Manager Power Quality, Hitachi Energy
 • Stefan Ytterborn, Grundare och vd, CAKE
 • Nanna Gelebo, Partner, Boston Consulting Group
 • Pontus Herin, Moderator, Dagens industri

Tid: 16:15-17:00

Plats: Strandvägen 4.4, "Dagens industris arena"


Tisdag 5 Juli

Spaningsfrukost med Business Sweden - trender på energihorisonten

I en mer turbulent miljö blir investeringsbesluten annorlunda och riskaptiten lägre. Start-up sektorn navigerar i en hårdare miljö för första gången och många har inte personliga erfarenheter av tidigare kriser. Under en informell lunch ger inbjudna gäster sina synvinklar på riskscenarion, fokus och prioriteringar de närmaste åren framåt.

Medverkande:

 • Katja Lindvall, Vice vd, Moving Floor
 • Niklas Wahlberg, Vice president, AB Volvo
 • Henrik Bergqvist, vd, Pickit
 • Johanna Hoof, Medgrundare, Logcast
 • Tahero Nori, Grundare, TechBuddy
 • David Fauné, Medgrundare, Northe
 • Tamas Hess, Medgrundare, Northe
 • Alexander Siefvert, Chief Revenue Officer, Candela
 • Mikael Ahlström, Entreprenör och föreläsare, Sprout
 • Evin Cetin, Medgrundare, Changers Hub
 • Christina Ramm-Ericsson, Näringspolitisk chef, TechSverige

Tid: 11.45 - 12.50

Plats: Kinbergs Plats 3

Sverige-Norge – gränslösa möjligheter att bli starkare tillsammans

Norden ska bli världens mest hållbara och integrerade region enligt Nordiska ministerrådet. Sverige och Norge betyder mycket för varandra  och utbytet mellan länderna är stort, men det gränsöverskridande samarbetet behöver stärkas ytterligare. Vilka är hindren och möjligheterna?

Medverkande:

 • Aud Kolberg, Ambassadör, Norges ambassad i Stockholm
 • Lena Sellgren, Chefsekonom, Business Sweden
 • Mats Hedenström, Näringslivspolitisk chef, Svensk Handel
 • Eleonore Åkerlund, Regional utvecklingsdirektör, Region Värmland
 • Johan Lundgren, Moderator för seminariet, Region Värmland

Evenemanget kommer även att webbsändas.

Tid: 08:10-08:50

Plats: Donnergatan 2, Wisby Strand Congress & Event, "Lojsta"
 
I övrigt medverkar vd Jan Larsson i följande seminarier och events:

Måndag 4 juli 

Etableringsekvationen- så lyckas norra Sverige

Genom miljardinvesteringar i fossilfria och cirkulära industrier har norra Sverige blivit skådeplats för ett industriellt paradigmskifte. Trots korta tidshorisonter och enorma etableringskrav har regionen på kort tid lyckats landa den ena efter den andra betydande investeringen. Men vad får etableringar att välja regionen, vilka förväntningar finns på en kommun och vad kan det befintliga näringslivet göra för att attrahera och förverkliga investeringar?  

Välkommen till ett kunskapsseminarium om hur Luleå och Norrbotten tacklar tillväxten tillsammans genom sektorsövergripande samarbete och geografisk samplanering - från det lokala till det regionala och nationella.

Medverkande:

 • Janus Brandin, Utvecklingsdirektör Region Norrbotten
 • Carina Sammeli, Ordförande, KSO Luleå Kommun
 • Lena Segerlund, vd, Invest in Norrbotten
 • Joakim Ceije, Governmental relations, SSAB
 • Peter Larsson, Regeringens samordnare investeringarna i norr. 
 • Jan Larsson, vd, Business Sweden
 • Moderator: Rickard Lundmark, vd, Luleå Business Region

Tid: 8.00-9.00

Plats: Fiskargränd 5

Svensk teknik i världen - hur ökar vi innovationstakten?

Sverige är ett ledande globalt nav för forskning och teknisk innovation med ett starkt engagemang för att tillämpa digital teknik och infrastrukturutveckling i samhällen och företag, samtidigt som kärnvärdena öppenhet, integritet och samverkan bibehålls. Sverige har ett starkt kluster av DigiTech-investerare, nystartade företag och stora företag i ett unikt och beprövat klimat för digital innovation. Kring dessa frågor kommer en panel att samtala.

Medverkande:

 • Jenny Hermanson, vd, Spotify Norden
 • Serge Lachapelle, Product Director, Google
 • Olof Hernell, Chief Digital Officer, H2GS
 • Dennis Helfridsson, vd, ABB Sverige
 • Martin Ådahl, Riksdagsledamot (C) samt ekonomisk-politisk talesperson
 • Jan Larsson, vd, Business Sweden

Tid: 9.00-10:45

Plats: Hästgatan 5

Fossila bojor och förnybar frigörelse

Ett samtal om hur svenska företag och myndigheter kan bekämpa fattigdom och klimatkris tillsammans med länder i Östafrika, och främja demokrati, jämställdhet och rättvisa. Kan en  ”blå” fysisk planering – alltså rumslig planering av hav och vatten –  få fram förnybar ”blå energi” och affärsmöjligheter nog för att frigöra fattiga människor från både fossilberoenden och fattigdom i alla dess former?

Deltagare:

 • Carin Jämtin, generaldirektör, SIDA
 • Jan Larsson, vd, Business Sweden
 • Jakob Granit, generaldirektör, Havs- och vattenmyndigheten
 • Lina Kinning, ansvarig havsbaserad vindkraft, Svensk Vindenergi
 • Catarina Hedar, enhetschef, Havs- och vattenmyndigheten
 • Johanna Egerup, moderator, Havs- och vattenmyndigheten

Tid: 14.00 – 14.45

Plats: Donnersgatan 6, Visby, på Sidas arena Sverige i Världen


Tisdag 5 juli

Slutet för globaliseringen? Ökad lokal produktion och investeringar i Sverige.

Idag står svensk industri inför långsiktiga konsekvenser av kriget i Ukraina, stoppet i Suezkanalen, Brexit, finanskrisen, skenande transportkostnader och klimatutmaningar.

Lyssna till ett konkret tillväxt- och sysselsättningsskapande samtal om hur kommunerna kan hantera den nya situationen för att skapa lokala förutsättningar för investeringar och etableringar.

Medverkande:

 • Carina Sammeli, KSO, Luleå Kommun.
 • Jan Larsson, vd, Business Sweden.
 • Tobias Åsell, kommundirektör, Avesta kommun 
 • Magnus Lindgren, etableringsansvarig, Östersunds kommun.
 • Bengt Ivansson, f d Näringslivschef, Skellefteå.
 • Anna Pettersson, regional utvecklingsdirektör, Region Västerbotten.
 • Moderatorer: Christer Asplund och Peter Nygårds

Tid: 13.00-15.00

Plats: Hamnplan 5