Business Sweden har en unik kombination av globala insikter och lokal förståelse med nätverk av företag och myndigheter på över 40 lokala marknader runt om i världen.

–  I en tid då osäkerheten är större än på länge med snabb utveckling inom geopolitik, ekonomi, klimat och teknik, vill vi erbjuda svenska företag vår expertis. Tillsammans med andra aktörer kommer vi att fördjupa oss i olika frågor som påverkar svenska företags framgångar i utlandet och Sveriges möjligheter i en allt hårdare konkurrens om investeringar, säger Jan Larsson, vd på Business Sweden.

Det första avsnittet fokuserar på Kina och vart landet är på väg mot bakgrund av fortsatta nedstängningar, geopolitiska spänningar, leveranssvårigheter och ökade produktionskostnader. Fyra Kina-experter kommer att dela med sig av sina perspektiv i programmet.

 Vi har läst mycket om Kina den senaste tiden i nyheterna men affärsperspektivet hamnar ibland i skymundan. Här blir det mycket intressant att höra från våra inbjudna gäster. Vår förhoppning är att kunna hjälpa företagen navigera den komplexa verkligheten som karakteriserar global handel idag, säger Jan Larsson.

Business Sweden News kommer att sändas på Business Swedens webbplats och lanseras i våra sociala medier kanaler.

Ta del av avsnittet här.

För mer information vänligen kontakta press@business-sweden.se