Lanseringen idag symboliserar Sveriges och Indiens gemensamma och fortsatta åtagande att utveckla och utbyta klimatvänliga och koldioxidneutrala lösningar samt utbyta kunskap och expertis.  

ISGTP-plattformen kommer att främja partnerskap mellan sex svenska företag; Absortech, Alfa Laval, Alleima, Hitachi Energy, KraftPowercon och SKF liksom Indiens ledande företag med stark närvaro inom tunga industrier som cement-, stål- och bilindustrin. Utbyte av grön teknik och expertis utgör grunden för denna plattform, samtidigt som innovation och samskapande främjas och handel och ekonomiskt samarbete mellan indiska och svenska aktörer förbättras. 

Evenemanget, som besöktes av toppdelegater från den svenska och indiska industrin samt ministrar från båda länderna bjöd på en mängd intressanta diskussioner och anföranden. 

Cecilia Oskarsson, Sveriges handelssekreterare i Indien sade under ett framträdande vid lanseringen: "Sverige har tagit stora steg mot samskapande och ligger i framkant när det kommer till att hitta lösningar och innovationer som är nödvändiga för klimatomställningen. Sverige är också ett föregångsland när det kommer till internationellt samarbete. Sveriges ambassad, Sveriges generalkonsulat och Business Sweden har under åren spelat en avgörande roll för att bygga en hållbar och koldioxidneutral framtid tillsammans med Indien. Vi är stolta över att tillsammans med våra indiska partners vara pionjärer för förändring genom den här unika plattformen ”India-Sweden Green Transition Partnership” för grön omställning. Det här samarbetet kommer att ge svenska företag nya möjligheter att positionera sig på den indiska marknaden och bidra till den gröna omställningen i Indien.