Lotta Loosme till vänster och Karolina Lirón Källåker till höger.
Foto: Karin Törnblom / Emre Gürler

– Jag ser mycket fram emot att börja arbeta nära både Karolina och Lotta. Båda kommer att ha väldigt viktiga roller i arbetet med att utveckla och växa Business Swedens verksamhet, säger Business Swedens VD, Jan Larsson.

Karolina Lirón Källåker har en gedigen erfarenhet av HR-chefsrollen från Finansinspektionen och Vinnova – och känner Business Sweden väl sedan en tidigare anställning. HR-agendan är strategiskt viktig för Business Sweden.  Personalomsättningen ska hållas nere trots de stora förändringarna på arbetsmarknaden och kulturen ska vara inkluderande och rättvis med de många olika nationaliteter, språk och kulturer som Business Sweden har i personalen.

– Jag är väldigt glad att komma tillbaka till Business Sweden i en ny spännande roll som HR-chef efter motsvarande tjänster på Finansinspektionen och Vinnova. Jag ser fram emot att arbeta i den internationella miljön och att utveckla organisationen vidare samt att vara en del i att bidra till Business Swedens viktiga roll för Sveriges utveckling, säger Karolina.  

Lotta Loosme har en lång erfarenhet och stor kompetens inom marknadsföring, kommunikation, stora arrangemang och förändringsledning. I den snabbt föränderliga värld som råder, och med de förändringar som Business Sweden är mitt inne i, så kommer även Lotta ha viktiga strategiska uppgifter på sitt bord. Kommunikation kommer att vara avgörande både för att ytterligare stärka en kulturbärande internkommunikation och öka kunskaperna om Business Swedens verksamhet.

– Jag ser verkligen fram emot att kliva in i min nya roll och att bidra till kommunikations- och varumärkesarbetet inom det viktiga uppdrag som Business Sweden har. Bilden jag har fått är att det finns ett stort engagemang och inte minst kompetens i organisationen. Det gör att det känns extra roligt att ansluta till Business Sweden teamet och att tillsammans med duktiga medarbetare hjälpa svenska företag att växa globalt och internationella företag att investera i Sverige, avslutar Lotta.