President Bidens administration lägger fortsatt tonvikt på strategin ’Made in America’ som syftar till att prioritera och stärka den inhemska tillverkningsindustrin. Utöver geopolitiska drivkrafter sätter klimatförändringarna press på svenska företag i USA att minska utsläppen från långväga transporter. Samtidigt krävs en stark lokal närvaro för att möta kundernas behov.     

– Svenska företag måste förhålla sig till en ny verklighet på den amerikanska marknaden. Att ha lokal närvaro är viktigare än någonsin för att uppfylla hårdare krav på inhemsk produktion. Man måste komma närmare kunden samtidigt som man säkerställer den egna hållbarhetsprofilen. I slutändan handlar det om att inte tappa affärer, förklarar Vlad Månsson, Country Manager på Business Sweden i USA.  

Men att utvärdera rätt lokalisering för tillverkning i USA är lättare sagt än gjort. Energi- och kompetenstillförsel, underleverantörer, logistik, regler och tillståndsprocesser och miljöförutsättningar med återvinning och återtillverkning är bara några av faktorerna som ofta skiljer sig avsevärt mellan de olika staterna. 

För att hjälpa svenska företag navigera rätt och ta kloka beslut lanserar Business Sweden ett nytt digitalt analysverktyg – Footprint USA – där förutsättningarna för lokal tillverkning i USA kan jämföras på detaljnivå i ett lättöverskådligt gränssnitt. 

– Vi får allt oftare förfrågningar om förutsättningarna för lokal tillverkning i USA, ett land med en geografi som är lika stor som hela Europas. Vi lanserar verktyget Footprint USA som ett led i våra ökade insatser för att klargöra de lokala förutsättningarna och möjliggöra välgrundade beslut. 

– Genom att samla nyckelfakta och data i verktyget parallellt med vår rådgivning hoppas vi kunna förenkla och korta beslutsprocesserna, något som bör gynna såväl operativa chefer som logistikchefer och i slutändan den högsta ledningen på företagen, avslutar Vlad Månsson. 

Det kostnadsfria analysverktyget Footprint USA lanseras idag 11 november och finns tillgängligt här.