blobid0.png

Företag, investerare och politiker ska under två dagar nätverka, utbyta idéer och förhoppningsvis göra affärer. Konferensen kommer också att sändas digitalt. 

De globala utmaningar vi står inför kräver ett brett internationellt samarbete framåt.

Sverige kan, genom sitt fokus på ren energi, framstående digital kompetens, smart industrikunnande och hög kompetens i arbetskraften, vara en ledande drivkraft i den gröna och digitala omställningen. Sverige är därmed också en naturlig samordnare och mötesplats för internationella aktörer att tillsammans kunna göra idéer och mål till verklighet. Join Sweden Summit syftar till att ge företagsledare från hela världen en möjlighet att arbeta för att lösa större gemensamma utmaningar såsom klimatomställningen och världshälsan och samtidigt driva en långsiktig, hållbar tillväxt.

Anmälan om ackreditering för journalister: Registrera dig här.

Mer information om konferensen finner du nedan:

Join Sweden Summit 2022

Huvudtalare på konferensen

Programmet på konferensen

För mer information, kontakta press@business-sweden.se