Business Swedens Exportchefsindex (Export Managers’ Index, EMI) som speglar stämningsläget bland svenska varu- och tjänsteexportörer fortsatte nedåt tredje kvartalet och föll med måttliga 2,8 enheter till 57,8, från 60,6 andra kvartalet.

Exportföretagen är fortsatt optimistiska i nuläget men framtidsutsikterna ser allt dystrare ut konstaterar Lena Sellgren, chefekonom på Business Sweden. 

– Delindex för lönsamheten i exportförsäljningen på tre månaders sikt föll kraftigt till 45,7, vilket är under 50 som är skiljelinjen mellan optimism och pessimism. Detta tyder alltså på en pessimistisk syn och en avmattning på exportmarknaden, förklarar Lena Sellgren och fortsätter:

– Vi befinner oss mitt i en situation där stor osäkerhet råder i världsekonomin orsakad inte minst av de höga energipriserna, skenande inflation och räntehöjningar vilket får tydligt avtryck i den globala efterfrågan.

Samtidigt indikerar Exportchefsindex för tredje kvartalet en påtaglig återhämtning i förväntad exportefterfrågan från Asien liksom Central- och Östeuropa, där index steg med 8,2 enheter och 7,7 enheter i respektive region, efter kraftiga fall andra kvartalet till följd av nolltolerans för Covid-19 i Kina och kriget i Ukraina.

Exportföretagen har dock trots uppgången fortsatt en dyster syn på efterfrågan från Central- och Östeuropa. Samma delindex som speglar efterfrågan från Västeuropa föll däremot påtagligt med 10,2 enheter men ligger kvar strax över 50-strecket.

– Det kraftiga fallet i index för förväntad exportefterfrågan från Västeuropa beror till stor del på Europas stora beroende av import av gas och olja från Ryssland, vilket har lett till energikris i Europa med kraftig nedrevideringen av tillväxten som följd, avslutar Lena Sellgren.

Läs Exportchefsindex för tredje kvartalet här.

Nästa Exportchefsindex publiceras den 10 november 2022.