Business Swedens event äger rum den 2 juni mellan 15.30-17.00 och spelas in och livesänds digitalt. Meningen är att det ska fungera som en brygga mellan COP26 i Glasgow och det kommande klimatmötet COP27 i Sharm el-Sheikh. Hållbara lösningar lyfts fram, liksom exempel på tvärfunktionella samarbeten för att fånga nya affärsmöjligheter i den globala klimatomställningen. Akademin, civilsamhället och representanter från politiken delar med sig av sina perspektiv på de storskaliga åtgärder som behövs för att hantera klimatkrisen och påskynda utvecklingen mot en cirkulär ekonomi. Därutöver presenterar svenska företag i framkant banbrytande lösningar som möjliggör grön omställning och tillväxt samt jobbskapande och välfärd – i hela världen.  

– Sverige har världsledande innovativa produkter och produktionsmetoder inom hållbarhet. Det har gjort oss till ett föregångsland som banar väg för den globala klimatomställningen. Svenska företag driver på utvecklingen och tar oss stegvis närmare målet att bli världens första fossilfria land. Företagen är fast övertygade att den gröna omställningen inte bara är genomförbar, utan nödvändig för framtida affärsframgångar, säger Jan Larsson, vd, Business Sweden. 

De företag som medverkar under Stockholm +50 är Volvo Cars, AFRY, SSAB, Tetra Pak, H&M Group, Einride, Renewcell, Hitachi Energy, Ragn-Sells, Inter IKEA Group och Polestar. 

– Sverige har en ambitiös färdplan för att få bort utsläpp från vägarna och säkerställa en ren och hälsosam luftmiljö för oss som bor här. E-mobilitet är en viktig faktor för att nå FN:s globala mål för hållbar utveckling. Vi på Hitachi Energy är stolta över att vara en av möjliggörarna med vår banbrytande teknologi och innovativa lösningar. Tillsammans med samarbetspartners skapar vi förutsättningarna för en klimatneutral framtid både i Sverige och globalt och vi ser fram mot en fortsatt dialog och konkreta actions, säger Tobias Hansson, vd, Hitachi Energy i Sverige. 

– Biologisk mångfald och intakta ekosystem är grundläggande komponenter för vårt välbefinnande, försörjning och våra ekonomier. Det är därför vi behöver samarbeten för att möta de globala utmaningarna vad gäller förlust av naturvärden. Vi ser fram emot en öppen dialog och att samarbeta med andra aktörer både inom och utanför vår egen bransch, säger Leyla Ertur, Head of Sustainability, H&M Group.

– Efter ett lyckat samarbete under COP26 är det med stor glädje som Volvo Cars medverkar i Business Swedens program under Stockholm +50. Svenska företag visar idag hur globala industrier kan skapa en mer hållbar framtid med klimatsmarta lösningar, cirkularitet och ansvarstagande. Vi hoppas att Volvos deltagande och medverkan av andra progressiva svenska företag kan inspirera fler företag att ta sig an vår tids största utmaning, säger Jonas Otterheim, Head of Climate Action, Volvo Cars.