Efter framgångsrika insatser i Business Swedens paviljong under COP26 i Glasgow planerar Business Sweden för ännu ett starkt näringslivsdeltagande vid årets viktiga klimatkonferens. Våra insatser syftar till att samla ledande aktörer från näringslivet, politiken, offentlig sektor och akademin för accelerera de ledande innovationer och lösningar som krävs för att uppnå målen i Parisavtalet.

– Svenska företag är drivande i klimatagendan och har en viktig roll att spela i den gröna omställningen. Vi har världsledande lösningar som kan få stor nytta internationellt, och för att stärka Sveriges position inom det globala klimatsamarbetet och öka vårt bidrag till Parisavtalet kommer vi delta på COP27 med en näringslivsdelegation. Tillsammans vill vi accelerera de innovativa lösningar som krävs för att uppnå målen i Parisavtalet, säger Business Swedens VD, Jan Larsson.

I dagsläget ingår totalt 18 bolag i den svenska näringslivsdelegationen tillsammans med svenska myndigheter och representanter från forskningsinstitut och expertorganisationer. Samtliga bolag som deltar på årets klimattoppmöte är ledande inom den gröna omställningen. Med framstående gröna innovationer och ambitiösa klimatmål är de drivande i klimatagendan. De deltagande aktörerna är:  

1. Alfa Laval
2.
 AstraZeneca
3.
 Doconomy
4.
 Einride
5.
 EKN
6.
 Energimyndigheten
7.
 Heart Aerospace
8.
 Hitachi Energy
9.
 IKEA
10.
 Minesto
11.
 Nasdaq
12.
 Normative
13.
 Polestar
14.
 Ragn-Sells
15.
 SEK
16.
 Spotify
17.
 SSAB
18. 
 Stockholm Exergi
19.
 Stora Enso
20.
 Svenskt näringsliv
21.
 Tetra Pak
22.
 Vinnova
23.
 Volvo Cars

Mattias Frumerie, Sveriges chefsförhandlare för COP27, är imponerad över näringslivets uppslutning.
 

Vetenskapen är enig. Effekterna av klimatkrisen är redan påtagliga för många runt om i världen – och i Sverige. Den svenska närvaron under COP27 drivs dels av den brådska som omställningen kräver, och dels av de möjligheter som omställningen presenterar. Här spelar samarbete och innovativa lösningar en viktig roll, vilket är något som Sverige är ledande inom. Jag är därför glad över att se denna starka uppslutning av näringslivsaktörer samordnade av Business Sweden. Sverige är en viktig inspiratör och partner i den gröna omställningen globalt, säger Mattias.
 

Det finns fortsatt möjlighet för fler företag och organisationer att delta. För att läsa mer om den svenska närvaron under COP27 och Business Swedens insatser, se länken här.

 

För frågor, var god kontakta cop@business-sweden.se.