En majoritet av svenska företag som är aktiva på världsmarknaden är fortsatt lönsamma och över hälften har siktet inställt på nya investeringar. Det framgår i resultatet av undersökningen Global Business Climate Survey 2022 som presenteras idag på ett lanseringsevent som arrangeras av Business Sweden, Swedish Chamber International och Stockholms Handelskammare Närvarar vid lanseringen gör bland andra utrikeshandelsminister Anna Hallberg, Business Swedens VD Jan Larsson och Andreas Hatzigeorgiou, ordförande för Swedish Chambers International (SCI) och VD för Stockholms handelskammare.

Drygt 1 600 svenska företag deltar i undersökningen och svarar på frågor om det lokala affärsklimatet på 22 av de viktigaste marknaderna för deras globala försäljning.

– Svenska företag har överlag en positiv syn på affärsklimatet i de viktigaste marknaderna trots ett utmanande världsläge med geopolitisk osäkerhet, brist på komponenter och ökade priser. De viktigaste framgångsfaktorerna för att lyckas i sina affärer är samarbete med kunder, kostnadseffektivitet och säljkompetens. Svenska företag har en tydlig konkurrensfördel då de erbjuder klimatsmarta och hållbara produkter, lösningar och tjänster. Affärsklimatet har stärkts på de flesta marknaderna sedan förra årets undersökning vilket ger skäl till försiktig optimism, säger Jan Larsson, VD, Business Sweden.

Syftet med Global Business Climate Survey är att ge företagsledare kunskaper och insikter om lokala framgångsfaktorer och utmaningar när de gör affärer på utlandsmarknader, genom att dela erfarenheter från svenska företag som redan har verksamhet på plats.

Den årliga undersökningen genomförs i ett samarbete mellan Business Sweden, Swedish Chambers International (SCI) och Sveriges ambassader och konsulat.

Undersökningen visar att två av tre företag tycker att svenska varumärket är värdefullt för affärerna. Andelen företag som lyfter fram klimat- och miljöaspekter som en viktig faktor i kundernas köpbeslut har ökat till 40 procent.

– Svenska företag skördar frukterna av långsiktiga svenska satsningar på utbildning, forskning och gott innovationsklimat. Vi måste fortsätta att skapa goda förutsättningar för företagande så att vi har konkurrenskraftiga lösningar även i framtiden, säger Andreas Hatzigeorgiou, VD för Stockholms Handelskammare och ordförande SCI.

Det positiva stämningsläget återspeglas i de flesta marknaderna förutom Kina och Hong Kong där synen på det lokala affärsklimatet har försämrats bland svenska företag.

Nästan 70 procent av respondenterna rapporterade god lönsamhet förra året. En majoritet av företagen förväntar sig ökad omsättning i sin bransch på 12 månaders sikt.

Få hela översikten över undersökningens resultat här.