Invigningen sker i samband med det gemensamma högnivåbesöket från Sverige och Norge där H.K.H. Kronprinsessan Victoria och H.K.H. Kronprins Haakon deltar. Med sig har kungligheterna en företagsdelegation som Business Sweden och Innovasjon Norge leder med sammanlagt ett 30-tal svenska företag och flertalet norska aktörer. Bland företagen återfinns såväl start-ups som etablerade storbolag.

Syftet med det nya kontoret är att öka närvaron och möjligheterna för svenska och nordiska aktörer att etablera sig samt växa på den kenyanska marknaden. Kenyas ekonomi går starkt framåt och det finns stor potential för nordiska företag att komma med produkter, tjänster och lösningar som bidrar till klimatomställningen och som kan bidra till Kenyas ambitiösa utvecklingsagenda.

Den gemensamma ytan om 450 kvadratmeter i byggnaden One Africa Place kommer att inhysa kontor för Business Sweden, Innovasjon Norge, Business Finland och Enterprise Estonia samt flexkontor för flertalet nordiska aktörer och företag.

– Vi ser ett stort intresse bland svenska företag att etablera verksamhet i Afrika och i synnerhet i Kenya. Invigningen av den nya företagshubben i Nairobi kommer att utveckla det nordisk-kenyanska samarbetet ytterligare, och ge bättre förutsättningar för företag från Norden och Baltikum att positionera sig i Kenya. En intressant trend är att företagen i ökande grad letar lokala partnerskap och en förståelse för hur man bygger affärsmodeller för att bli relevant i en utvecklingsmarknadskontext. Kenya med sin kraftigt växande och öppna ekonomi, politiska stabilitet och växande medelklass bjuder på en bra startmarknad på den afrikanska kontinenten, säger Andreas Giallourakis, handelssekreterare för Kenya.