Under pandemiåret 2020 ökade Sveriges andel av den globala marknaden för varuexport till 1,2 procent till följd av starkt ökad efterfrågan på typiska ”pandemivaror” såsom läkemedel, elektronik och trävaror. Men uppgången var tillfällig.

Business Swedens årliga rapport Global Export som publiceras idag och baseras på den senaste statistiken från FN (UN Comtrade), visar att Sveriges andel av den globala varuexporten återgick till 1,1 procent under 2021.

– Sverige tog marknadsandelar under pandemiåret till följd av att svensk export inte föll lika kraftigt som världsmarknaden. Sveriges export hölls uppe av en starkt ökad efterfrågan på typiska pandemivaror som läkemedel, elektronik och trävaror under 2020. I fjol var svensk exportmarknadsandel åter tillbaka på en stabil nivå där den legat sedan 2015, konstaterar Lena Sellgren, chefekonom på Business Sweden.

Sammantaget ökade svensk export (i löpande priser) med 23 procent 2021 jämfört med 2020. Exporten av trävaror och elström utvecklades särskilt starkt. Utvecklingen på världsmarknaden drevs framförallt av en stark exportutveckling i Sydamerika och Mellanöstern medan utvecklingen var något svagare i Asien och Oceanien.            

– Svensk export håller god takt med utvecklingen i Europa och Nordamerika. Under 2021 överträffade Sverige flera stora varuexporterande länder såsom Tyskland, Storbritannien och Japan, fortsätter Lena Sellgren.

Få hela översikten i årets utgåva av Global Export här.