Det som tidigare betraktades som ett handelskrig mellan USA och Kina har blivit ett normalläge. Under coronapandemin hamnade kraftmätningen mellan stormakterna i skymundan, men nu tar geopolitiken ett hårdare grepp om näringslivet. 

– Stormakternas teknologikapprustning kommer att trappas upp. Många svenska företag känner redan av de ökade spänningarna men de reella affärseffekterna är svåra att förutspå, säger Lena Sellgren, chefekonom på Business Sweden. 

Rapporten som lanseras idag innehåller en framtidsspaning utifrån tre alternativa scenarier för världsmarknaden fram till 2030. Dessa har tagits fram med stöd från försvars- och säkerhetspolitiska experter på Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI).  

På Business Swedens uppdrag har FOI identifierat sju teknologiområden som är högprioriterade för både USA och Kina. Ett avslutande avsnitt i rapporten resonerar kring hur svenska företag kan komma att påverkas i en eskalerad konflikt där stormaktsrivalernas åtgärder och motåtgärder kan få följdverkningar. 

– Företagen behöver beakta omvärldsscenarier med sämre utsikter än vad dagsläget indikerar, annars är risken stor att man fattar fel beslut. De behöver också bygga upp tillräcklig motståndskraft internt i företaget och i leverantörskedjorna för att kunna rida ut ett lokalt eller globalt krisläge. Och slutligen, hitta möjligheter i en komplex miljö, avslutar Lena Sellgren.  

Ladda ner Business Swedens nya rapport Teknologi och terrorbalans här