Business Swedens Exportchefsindex (Export Managers’ Index, EMI) som speglar stämningsläget bland svenska varu- och tjänsteexportörer fortsatte att stiga första kvartalet i år och tangerar högsta notering. EMI steg med 3,3 enheter från 67,6 och nådde därmed åter upp till rekordnivån 70,9 som noterades andra kvartalet i fjol. Det är framför allt i nuläget som optimismen bland de svenska exportföretagen är ovanligt stark.  

– Pandemin går mot sitt slut och efterfrågan från omvärlden är stark. Detta gynnar svenska exportföretag som ligger i framkant med hållbara lösningar som kan bidra till såväl digitalisering som grön omställning, säger Lena Sellgren, chefekonom, Business Sweden. 

EMI nuläge ökade med 6,6 enheter till rekordnivån 77,9 första kvartalet och index för synen på exportorderstockarna ökade med 5,9 enheter till 79,1. Även index för lönsamheten i exportförsäljningen i nuläget ökade påtagligt med 5 enheter till rekordhöga 80,5 första kvartalet. EMI prognos som är delindex för de framåtblickande frågorna var däremot i det närmaste oförändrat med en marginell ökning på 0,1 enheter. Samtidigt är resultatet på 63,9 långt över 50-strecket, som är skiljelinjen mellan optimism och pessimism. 

– Att både synen i nuläget och prognos ligger på historiskt höga nivåer indikerar att exportcheferna är mer optimistiska än normalt och talar för att vi har ytterligare ett starkt exportår framför oss, avslutar Lena Sellgren.

Läs Exportchefsindex för första kvartalet här

Nästa Exportchefsindex publiceras den 12 maj 2022.