– Erfarenheter från tidigare konflikter visar att det är viktigt att planera för återuppbyggnad i ett tidigt stadie då behovet av stöd kommer vara omfattande när freden kommer. Det är därför viktigt att vi nu kan intensifiera arbetet gällande Ukraina, dels för att visa vårt stöd gentemot Ukraina men också för att skapa en tydligare närvaro i landet och på så sätt underlätta för svenska bolag i återuppbyggnaden, säger Jan Larsson, vd på Business Sweden.

Ett rekryteringsarbete har inletts för att rekrytera två seniora medarbetare för att arbeta heltid med Ukraina. Deras arbete kommer gå ut på att samordna främjarintressen, bistå svenska bolag utifrån deras behov på den ukrainska marknaden och upprätta såväl lokala som internationella kontakter och nätverk i landet.

Den ena rekryteringen kommer vara en lokal medarbetare som kommer verka på plats från Ukraina. Den andra rekryteringen kommer vara en senior svensk landschef som initialt är baserad i Sverige. Denna person kommer vara en svensk medborgare och ambitionen är att vederbörande kommer verka som Sveriges handelssekreterare i Ukraina när Business Sweden öppnar ett fysiskt kontor i landet.

Business Sweden har sedan invasionen av Ukraina utbröt under våren 2022 kontinuerligt hanterat inkommande förfrågningar från svenska bolag och bevakat utvecklingen av kriget. Vi har en översiktsbild om handelshinder, relevanta intressenter, pågående aktiviteter samt kunskap om affärsmöjligheter som kommer vara viktiga för svenska bolag under hjälpinsatser och kommande återuppbyggnad av landet.