Högnivåbesöken har intensifierats under senare år och Sverige och Indien betraktar varandra som viktiga handelspartners. Nysläppta Global Business Climate Survey 2023 undersöker affärsklimatet på utländska marknader. Rapporten visar exempelvis att svenska företag uppfattar Indien som ett av de mest attraktiva länderna för investeringar. Business Sweden, Internationella Handelskammaren, lokala handelskamrar, ambassader och konsultat står bakom rapporten, som omfattar intervjuer med 1 600 företagsrepresentanter.

Indien är idag inte bara världens folkrikaste land med en enormt stor välutbildad engelsktalande medelklass, landet seglar även upp som intressant för många företag i den globala leveranskedjan.

Landet blir också alltmer intressant för företag i den globala leveranskedjan, däribland svenska bolag. Här ser vi att det finns stora affärsmöjligheter, säger Cecilia Oskarsson, Sveriges handelssekreterare i Indien.

I år firar Indien och Sverige 75 år av diplomatiska förbindelser. Samarbetet mellan länderna växer sig allt starkare och är mångfacetterat. Ett allt större fokus i handelsrelationen läggs på frågor som rör klimat och ren energiomställning.

Det övergripande bilaterala samarbetet styrs av Indiens och Sveriges gemensamma handlingsplan som undertecknades i april 2018 i närvaro av premiärminister Modi och tidigare statsminister Löfven.

Sveriges export till Indien uppgick 2022 till 25,2 miljarder kronor och importen till 34,3 miljarder kronor (inklusive tjänster för 22,2 miljarder kronor). 2022 ökade svensk varuexport med 50 procent jämfört med 2021. Det finns för närvarande över 260 svenska företag i Indien som sysselsätter mer än 220 000 personer. I Sverige finns 70 indiska företag som sysselsätter 7 000 personer.

Delegationen består av:

  • Jan Thesleff , Sveriges ambassadör i Indien
  • Tanmaya Lal, Indiens ambassadör i Sverige
  • Markus Lundgren, ansvarig för den ekonomiska avdelningen
  • Per-Arne Wikström, Innovationsråd
  • Sven Östberg, konsul i Mumbai
  • Cecilia Oskarsson, handelssekreterare i Indien
  • Sara Larsson, chef Svenska Handelskammaren i Indien
  • Arati Davis COO Sweden India Business Council I Sverige

Program för respektive stad:

Stockholm: Time for India | Stockholms handelskammare
Linköping: Time for India: Breakfast seminar with Team Sweden - Linköping Science Park (linkopingsciencepark.se)
Malmö:  Kalendarium - almi
Göteborg: Time for India | Västsvenska Handelskammaren (vastsvenskahandelskammaren.se)