– Sverige och Australien är två av världens ledande gruvnationer. Sverige har teknologi, innovation och ett hållbart systemtänk som ger fördelar när gruvindustrin utvecklas och får en allt större betydelse och roll för allt fler länder. Vi hoppas att vårt arrangemang ska leda till nya samarbeten och affärsmöjligheter, säger Business Swedens vd Jan Larsson som deltar på plats.

På heldagskonferensen är representanter inbjudna från den australiensiska gruvindustrin för att lära sig mer om vad som sker i Sverige kring hållbar gruvdrift. Sverige ligger i den globala toppen när det gäller hållbar gruvdrift, inklusive elektrifiering, automation, digitalisering och uppkopplade gruvor. I Sverige har projekt som bland annat Sustainable Underground Mining, ReeMap och HYBRIT väckt stort internationellt intresse.

Arrangemanget som äger rum onsdag 15 februari har fått stor uppslutning från det svenska näringslivet lokalt med både stora och små bolag representerade.

Givet den gröna omställningen i norra Sverige, eventuell uppluckring kring regleringen av gruvdrift och nya fyndigheter finns det dessutom många ämnen som är relevanta att diskutera med intressenter från den australiensiska gruvnäringen.

Kronprinsessparet och utrikeshandelsminister Johan Forssell medverkar under dagen.

– Det är glädjande att det finns ett så stort intresse för Business Swedens arrangemang om gruvnäringen.  Australiens växande betydelse i den gröna omställningen på global nivå kan bland annat förklaras med deras stora metall- och mineraltillgångar så därför är samarbetet mellan Sverige och Australien värdefull och har en stor potential att utvecklas ännu mer, säger Martin Ekberg handelssekreterare för Australien.