I en gemensam paviljong på Expo 2025 i Osaka har de nordiska länderna gått samman för att bygga på en gemensam grund av förtroende och hållbarhet och presentera den nordiska regionen för världen. Världsutställningen äger rum vart femte år med syftet att låta länder och regioner belysa innovationer och ny teknologi. År 2025 gör den comeback i Osaka för första gången sedan 1970, denna gång under temat "Designing Future Society for Our Lives" med delteman "Connecting Lives", "Empowering Lives" och "Saving Lives".

Expo 2025 Osaka ger de nordiska länderna och industrierna möjlighet att ansluta sig till den japanska marknaden i en gemensam insats för att nå flera av de 17 FN-målen för hållbar utveckling. Med banbrytande innovationer som symaskinen och Eiffeltornet som världsutställningsarv kommer Expo i Osaka att fortsätta traditionen att presentera morgondagens lösningar.

Nordic Pavilion förenar Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige i en samarbetsinsats för att visa upp våra gemensamma värderingar och framtidsinriktade lösningar. Själva paviljongstrukturen kommer att vara ett vittnesbörd om den nordiska anknytningen till naturen, vilket är en kulturell värdering vi delar med Japan.

De nordiska länderna har en långvarig förpliktelse till förtroende och hållbarhet, som är grundläggande pelare för att bygga en bättre framtid. Hela den nordiska paviljongen är designad, tillverkad och installerad med syftet att återanvändas och föra det gröna tankesättet som vi tillämpar i Norden till Världsutställningen.

Designad av italienska arkitekter Rimond kommer paviljongen att vara en trästruktur om 1 200 kvadratmeter och 17 meter hög, som väcker en känsla av tidlöshet och hållbart tänkande. Den kommer att rymma en nordisk utställningsyta samt en takterrass med restaurang och en nordisk trädgård, utöver andra mötesutrymmen och ett affärscenter. Den gemensamma paviljongen är en möjlighet för världen att ansluta sig till den nordiska modellen av förtroende, hållbarhet och innovation.

"RIMOND är hedrad över att bli utsedd som den officiella design- och byggpartnern för de nordiska ländernas paviljong på Expo Osaka 2025. Denna utnämning markerar en annan betydande milstolpe i Rimonds resa genom Expos och understryker det långvariga, nära samarbetet med deltagande länder. Paviljongen, skapad i samarbete med AMDL Circle och landskapskonsulten Valerio Cozzi, förväntas bli ett mästerverk som väver samman de rika kulturella berättelserna från Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige."

- Herr Mert Cek, Direktör för RIMONDs Japanska Avdelning

Har du frågor eller vill veta mer om det nordiska projektet?

E-post: expo2025osaka@business-sweden.se
Webbplats: www.thenordics-expoosaka.com

För ytterligare information, kontakta Business Swedens presstjänst:

press@business-sweden.se