Utöver att identifiera partnerskapsmöjligheter för små- och medelstora svenska bolag handlar det om att skapa ytor för kunskapsutbyte mellan elnätsoperatörer och policyaktörer i Sverige och Texas. Bland deltagande företag återfinns Volvo Energy, Hitachi Energy, HMS Networks, Comsys, Flower, dLaboratory, Bitvis och Plexigrid.

– Business Sweden hjälper svenska företag att öka sin globala försäljning och vårt team i USA har under de senaste åren haft ett särskilt fokus på att stödja företag som möjliggör den gröna omställningen, säger Jan Larsson, vd Business Sweden.

USA, som är Sveriges enskilt viktigaste handelspartner utanför Europa, gör historiska klimatsatsningar genom omfattande skattelättnader för grön produktion och konsumtion samt låne- och bidragsfinansiering av tekniskt banbrytare projekt. En ledande men ofta förbisedd delstat i USA:s omställning är Texas – världens nionde största ekonomi sett till BNP. Texas, och i synnerhet staden Houston, har länge setts som olja- och gasindustrins högborg. Delstaten har USA:s i särklass högsta energiproduktion med drygt 40 procent av landets producerade olja och ungefär en fjärdedel av dess naturgas. Men 2000-talet har varit transformativt. Sedan sekelskiftet har Texas ökat andelen förnybar el från knappt en procent av den totala elproduktionen till drygt 25 procent. Delstaten har landets högsta vindkraftskapacitet och dess näst högsta solkraftskapacitet, med den snabbaste utbyggnadstakten för ny solkraft. Dessutom signalerar nya storsatsningar på vätgasproduktion, biobränslen och koldioxidinfångning ett prioriteringsskifte bland traditionella energiaktörer.

Över samma period har Texas haft USA:s fjärde högsta populationstillväxt, från drygt 20 miljoner till 30 miljoner invånare. Ökad elektrifiering, intermittent el, föråldrade kraftverk och nätinfrastruktur samt en ökande population bidrar tillsammans till utmaningar i elnätet. Under vintern 2021 drabbades delstaten av rullande elavbrott under en hel vecka, vilket fick allvarliga konsekvenser. Sedan dess har elnätsfrågan varit ett återkommande inslag i delstatens politik och policyarbete.

Texas är en unik marknad jämfört med övriga delstater i USA. Elnätet är isolerat från resten av landet och elmarknaden är i hög grad avreglerad – vilket ökar antalet potentiella partners och minskar ledtiderna för nya projekt. Texas producerar mest el i landet – nästan dubbelt så mycket som tvåan Florida.

– Texas är en av de viktigaste delstaterna när det gäller den gröna omställningen – dels för de affärsmöjligheter som finns för svenska bolag, men också för den positiva påverkan våra bolag kan ha på energiekosystemen i delstaten. Under den här resan har vi möjligheten att koppla ihop ledande energi aktörer i Texas med ledande organisationer inom smarta elnät från i Sverige. Vi ser fram emot att vidareutveckla relationerna som vi byggt upp och fortsätta positionera Sverige och svenska företag som experter inom detta område, säger Vlad Månsson, USA-chef Business Sweden.

Till följd av vinterstormen 2021 har omfattande marknadsreformer föreslagits med målet att stärka elnätets flexibilitet och resiliens. Intresset för distribuerade energiresurser (DERs) har ökat markant. För svenska bolag med erfarenhet och lösningar på liknande utmaningar i Sverige är Texas en attraktiv internationell tillväxtmöjlighet.


– Det finns goda möjligheter för svenska aktörer att hitta partners och samarbetsmöjligheter i Texas. Det är en unik delstat i USA eftersom den har ett frikopplat elnät – något som skapar både utmaningar och möjligheter. Sverige kan erbjuda innovationer, erfarenheter och samarbete kring Texas arbete med att utveckla ett smart och flexibelt elnät, säger Dr. Verena Adamheit, programchef USA, Energimyndigheten.

För mer information, vänligen kontakta Business Sweden’s presstjänst:

press@business-sweden.se, +46 8 588 66 007