Business Swedens Exportchefsindex (Export Managers’ Index, EMI) som speglar stämningsläget bland svenska varu- och tjänsteexportörer fortsatte som väntat sin trendmässiga nedgång första kvartalet i år och ligger nu under 50-strecket. EMI föll med 5,2 enheter till 47,6 första kvartalet, från 52,8 fjärde kvartalet i fjol. 

– Det var få ljuspunkter i årets första mätning. Den sammantagna bilden visar att allt färre exportföretag har en optimistisk syn i nuläget och att den dystra synen på exportutsikterna kvarstår när de blickar framåt, förklarar Lena Sellgren, chefekonom på Business Sweden.

Det var framför allt synen i nuläget som drog ned EMI första kvartalet. Delindexet EMI nuläge föll med 8,2 enheter till 53,2 första kvartalet, från 61,4 fjärde kvartalet. EMI prognos, som är delindex för de framåtblickande frågorna, föll mer måttligt med 2,2 enheter till 42,1 första kvartalet, från 44,3 fjärde kvartalet.

Särskilt utmärkande i denna undersökning var det påtagliga fallet i exportföretagens syn på exportorderstockarna. Index föll med hela 14,5 enheter till 48,0 första kvartalet, från 62,5 fjärde kvartalet. Att index föll ner under 50-strecket signalerar att fler företag är missnöjda med sina exportorderstockar.

En positiv signal kom dock från Asien där index för förväntad exportefterfrågan från regionen ökade kraftigt med hela 9,5 enheter till 62,5 första kvartalet, från 53,0 fjärde kvartalet. Även index för Nordamerika ökade och ligger nu strax över 50-strecket. Det indikerar att exportföretagen har en optimistisk syn på förväntad efterfrågan från särskilt Asien men även från Nordamerika.

– Att det är kylslaget på världsmarknaden är det ingen tvekan om men i takt med att inflationen faller tillbaka och centralbankerna kan ta det lite lugnare med sina räntehöjningar kommer efterfrågan tillbaka. Håll i, håll ut, avslutar Lena Sellgren.

Läs mer och ladda ned rapporten här.

Nästa Exportchefsindex publiceras den 11 maj 2023.