Lagos är Afrikas mest folkrika stad och kallas ofta "Silicon Valley of Africa". Det är en stad som erbjuder betydande möjligheter för svenska företag. Syftet med Nordic-Nigeria Connect, som arrangeras vartannat år, är att koppla samman de nordiska länderna med Nigeria.

Evenemanget fungerar som en plattform för utbyte, samarbete och partnerskap mellan nordiska och nigerianska intressenter. 300 deltagare samlas inom politik och näringsliv för att främja tillväxt i Afrikas största ekonomi.

I år är Sveriges tematiska agenda cirkularitet och innovation för att adressera hållbarhetsutmaningar inom områden som avfall, energi, transport och mobilitet. Sveriges delegation leds av Per-Arne Hjelmborn, Generaldirektör för Handel på Sveriges Utrikesdepartement.

Den 14:e november inleds evenemanget med framstående nordiska ministrar och affärsledare som delar med sig av sina bästa metoder och insikter i sina framgångar. Diskussionerna kommer också att kretsa kring nordisk-nigerianska framgångssagor och övergången till en cirkulär ekonomi. Evenemanget kommer att inkludera sektorspecifika diskussioner om ämnen som cirkularitet, innovation, avfallshantering, digital transformation, hållbarhet och framtidens livsmedelssystem, vilket ger deltagarna en unik möjlighet att utbyta idéer och erfarenheter för att navigera på den afrikanska marknaden.

Den 15:e november kommer de nordiska ambassaderna att organisera ett skräddarsytt program för deltagande företag, inklusive företagsbesök på Lagos Free Zone och bilaterala möten med guvernören i delstaten Lagos.

Som uppföljning till Nordic-Nigeria kommer den 3:e upplagan av Sweden-Nigeria Business Forum gå av stapeln, som samlar nigerianska minister- och näringslivsdelegationen till Sverige under 2024.

För mer information om evenemanget, besök vår hemsida: https://www.nordicnigeriaconnect.com/ och  Nordic-Nigeria Connect 3.0 – Innovation for a Greener Future (invitepeople.com)