En majoritet av svenska företag som är aktiva på världsmarknaden visar tydlig optimism vad gäller att investera i några tillväxtmarknader såsom Indien, UAE och Mexico. Det framgår i resultatet av undersökningen Global Business Climate Survey 2023 som presenteras idag på ett lanseringsevent som arrangeras av Business Sweden och Swedish Chamber International. Närvarar vid lanseringen gör bland andra Bistånd- och utrikeshandelsminister Johan Forssell, Business Swedens vd Jan Larsson och Andreas Hatzigeorgiou, ordförande för Swedish Chambers International (SCI) och vd för Stockholms handelskammare.

Mer än 1 600 svenska företag deltar i undersökningen och svarar på frågor om det lokala affärsklimatet på 23 olika marknader för deras globala försäljning.

Svenska företags syn på affärsklimatet i tillväxtmarknader som Indien, UAE och Mexico har förbättrats avsevärt medan synen på etablerade marknader är mer återhållsam. Undersökningen visar också att majoriteten av företagen var lönsamma 2022 och att hållbarhet är fortsatt viktigt i företagens investeringsbeslut. Jag hoppas att undersökningen kan ge kunskap och insikter om lokala framgångsfaktorer och utmaningar när svenska företag etablerar sig och gör affärer på utlandsmarknader”, säger Jan Larsson, vd på Business Sweden.

Syftet med Global Business Climate Survey är att ge företagsledare kunskaper och insikter om lokala framgångsfaktorer och utmaningar när de gör affärer på utlandsmarknader, genom att dela erfarenheter från svenska företag som redan har verksamhet på plats.

Den årliga undersökningen genomförs i ett samarbete mellan Business Sweden, Swedish Chambers International (SCI) och Sveriges ambassader och konsulat.

Undersökningen visar bland annat att 66 procent av företagen förväntar sig ökad omsättning det kommande året och 48 procent av de svenska företagen planerar att öka sina globala investeringar under de närmaste 12 månaderna, Andelen företag som lyfter fram klimat- och miljöaspekter som en viktig faktor i kundernas köpbeslut ligger på 41 procent vilket är en ökning från förra årets mätning.

Ännu en gång får vi ett kvitto på att svensk innovation står sig stark globalt. Trots att flera nya hot och utmaningar seglat upp på horisonten är våra svenska bolag och deras produkter efterfrågade i världen. För ett litet land som Sverige är det nu viktigt att vi behåller våra goda internationella relationer och vårdar det anseende vi under många år byggt upp i välden. Detta för att även i framtiden vara en eftertraktad partner inom de områden vi är starka på och där vårt svenska varumärke står för god kvalité, klimatsmarta och digitala innovationer”, säger Andreas Hatzigeorgiou, ordförande för Swedish Chambers International (SCI) och vd för Stockholms handelskammare.

Få hela översikten över undersökningens resultat här.