Altered Stockholm AB är en ledande producent av innovativa produkter som använder patenterade teknologier för att minska vattenförbrukningen från kranar och handfat. Bolaget introducerades i Indien genom programmet "India-Sweden Innovations' Accelerator" (ISIA), som arrangeras av bland andra Business Sweden och Energimyndigheten.

Partnerskapet har möjliggjorts genom ett nära samarbete mellan samtliga Team Sweden-aktörer och tillkännagavs i närvaro av Statssekreterare, Johan Davidson, Sveriges ambassadör i Indien, Jan Thesleff och Business Swedens Handelssekreterare i Indien, Cecilia Oskarsson.

"Med ett orubbligt engagemang för hållbarhet, innovativ politik och progressiva tänkesätt är Sverige en förebild inom miljömedvetenhet. Dessa principer är även vägledande för vårt arbete på Business Sweden i rollen som den främsta handels- och investeringsfrämjande aktören. Det är glädjande att vi inom Team Sweden har kunnat möjliggöra detta partnerskap", säger Cecilia Oskarsson, Handelssekreterare i Indien.

"Vår ambition är att omdefiniera vattenbesparing för alla, och att samarbeta med IndiGo gav oss en gyllene möjlighet att åstadkomma en betydande påverkan genom en liten förändring. Idag är IndiGo världens första flygbolag som integrerar vår lösning över hela sin flotta och därigenom sätter en hållbar standard för branschen", säger Johan Nihlen, VD för Altered Stockholm AB.