Business Swedens Exportchefsindex (Export Managers’ Index, EMI) som speglar stämningsläget bland svenska varu- och tjänsteexportörer vände uppåt första kvartalet. EMI steg med 6,4 enheter till 50,8, från 44,4 föregående kvartal.

– Delindex för förväntad exportefterfrågan från Nordamerika steg dramatiskt med ett lyft på hela 21,8 enheter till 71,1 första kvartalet. Det är den högsta noteringen sedan första kvartalet 2021, konstaterar Lena Sellgren, chefekonom på Business Sweden.

Att EMI nu klättrar strax över 50-strecket – som är skiljelinjen mellan optimism och pessimism – signalerar att exportföretagen går från en dyster syn på exportutvecklingen till en mer balanserad syn i inledningen av 2024.

Exportföretagen är fortsatt missnöjda med orderstockarna, men en ljuspunkt är bedömningen av lönsamheten i exportförsäljningen där index för tremånadersprognosen steg kraftigt med 15,0 enheter till 63,1.

– Exportchefernas syn på den närmaste framtiden har förbättrats. Det är även glädjande att index för vår största exportmarknad Europa steg påtagligt i första kvartalets mätning, avslutar Lena Sellgren.

Få hela översikten över mätningens resultat här. 

Nästa Exportchefsindex publiceras den 9 maj 2024