"Idag tar vi initiativ till en ny studie för att samla positiva exempel globalt om hur svenska bolag arbetar med jämställdhet i sin internationalisering. Vi ser att svenska företag gör många bra saker för att attrahera talanger och bidra till en ökad jämställdhet globalt. Genom att sammanställa goda exempel i en ny rapport hoppas vi kunna inspirera och ge insikter till fler initiativ för att dra nytta av sitt jämställdhetsarbete", säger Lena Sellgren, chefekonom på Business Sweden. 

Studien kommer att publiceras som en del av rapportserien Executive Global Insight som publiceras av Business Sweden för att ge svenska företagsledare en regelbunden djupdykning i de viktigaste trenderna inom global handel. 

Rapporterna hjälper beslutsfattare att navigera risker och möjligheter och ta strategiska beslut utifrån rekommendationer från Business Swedens globala rådgivare, som erbjuder kunskap och lokal expertis på fler än 40 marknader.