En nyhet i plattformens arbetssätt är att ett helt nytt affärsråd har skapats och för Sverige har MDCP beslutat att utse Jan Larsson, vd för Business Sweden, till svensk representant. Sverige får genom Jan Larsson en plats vid bordet i det affärsråd som nu lanseras och som ska vara näringslivets röst i koordineringen av givarländernas insatser.

Gruppens uppdrag är att komma med förslag och råd på konkreta insatser som syftar till att stärka Ukrainas ekonomi, ökar möjligheterna till investeringar och nya leveranskedjor samt identifierar hinder för ekonomisk utveckling i Ukraina.

BAC kommer att bestå av 18 personer och representerar USA, Ukraina, EU, Kanada, Tyskland, Frankrike, Italien, Japan, Storbritannien, Sydkorea, Nederländerna, Norge och Sverige.

”Det här är en bra möjlighet för Sverige och svenska företag att lyfta näringslivets perspektiv i arbetet med att stärka Ukraina. Engagemanget från svenska företag är stort både för att stötta ekonomin idag och bygga upp ett starkt och modernt Ukraina efter kriget. Det är viktigt för svenska företag att vi får möjligheten att lyfta svenska perspektiv och svenska företags erfarenheter i de rekommendationer som rådet ska ge till regeringarna i världens mest utvecklade ekonomier. För mig personligen finns det inget mer betydelsefullt än att göra allt för att Ukraina ska kunna utvecklas till ett fritt och modernt land som har en självklar roll i den europeiska utvecklingen”, säger Jan Larsson, vd på Business Sweden.