En majoritet av svenska företag som är aktiva på världsmarknaden är mindre optimistiska om det nuvarande affärsklimatet jämfört med förra året. Trots den generellt minskade optimismen är utsikterna relativt goda på de flesta marknaderna men särskilt Förenade Arabemiraten, Saudiarabien, Indien sticker ut som de mest attraktiva marknaderna för svenska företag att investera i framöver. Det framgår i resultatet av den årliga undersökningen Global Business Climate Survey 2024 som presenteras idag på ett lanseringsevent arrangerat av Business Sweden och Swedish Chamber International (SCI). Närvarar vid lanseringen gör bland andra Håkan Jevrell, statssekreterare hos utrikeshandelsminister Johan Forssell, Business Swedens vd Jan Larsson och Andreas Hatzigeorgiou, ordförande för Swedish Chambers International (SCI) och vd för Stockholms handelskammare.

Mer än 1 700 svenska företag deltar i undersökningen och svarar på frågor om det lokala affärsklimatet på 24 olika marknader för deras globala försäljning.

Undersökningen visar att svenska företag trots den globala turbulensen har lyckats navigera väl och anpassat sig till geopolitiken, krig, konflikten och internationell lågkonjunktur”, säger Jan Larsson, vd på Business Sweden.

Syftet med Global Business Climate Survey är att ge företagsledare kunskaper och insikter om lokala framgångsfaktorer och utmaningar när de gör affärer på utlandsmarknader, genom att dela erfarenheter från svenska företag som redan har verksamhet på plats.

Undersökningen visar bland annat att drygt 60 procent av företagen förväntar sig ökad omsättning det kommande året och nästan hälften av de svenska företagen planerar att öka sina globala investeringar under de närmaste 12 månaderna. Andelen företag som lyfter fram klimat- och miljöaspekter som en viktig faktor i kundernas köpbeslut ligger kvar på 43 procent från förra årets mätning. Resultatet visar också att över 80 procent av företagen upplever att Sveriges varumärke är fördelaktigt för deras affärer utomlands.

En stor styrka hos Sverige och det svenska varumärket är företagens förmåga till innovationskraft, omställning och kreativitet. Svenska företag är hållbara och motståndskraftiga, vilket innebär att vi står oss väl i ett nytt handelsklimat.Våra varumärken, produkter och tjänster är i trygga händer. Det finns utmaningar men möjligheterna är desto fler, något som ger en fingervisning om en ljus framtid.”, säger Andreas Hatzigeorgiou, ordförande för Swedish Chambers International (SCI) och vd för Stockholms handelskammare.

Få hela översikten över undersökningens resultat här.

Följ den digitala livestreamen här.