”Jag är glad över att bolaget har valt Sverige för sin strategiska expansion och stolt över det arbete som regeringen tillsammans med oss och andra aktörer har gjort för att göra denna investering möjlig säger Jan Larsson, vd på Business Sweden.”

”Den här satsningen är ett viktigt bidrag till den fortsatta expansionen av AI i hela Sverige och bidrar till att ge Sverige internationellt ledande AI-infrastruktur, avslutar Jan Larsson”

Denna expansion befäster CoreWeaves position som en ledande aktör inom AI-datorteknik och understryker företagets engagemang för att driva innovation och tillväxt i Sverige och i Europa.