Idag publicerar Business Sweden en ny utgåva av rapporten Globala Ekonomiska Utsikter som trots ett dystert nuläge för svensk export visar att en vändning är i sikte.

– Det är framför allt Tyskland och Kina, tillväxtmotorerna i Europa respektive Asien, som hackar och håller tillbaka den globala tillväxten. Men den amerikanska ekonomin ångar på i god takt samtidigt som inköpschefsindex närmar sig 50-strecket i allt fler länder, vilket indikerar ett normalt konjunkturläge, konstaterar Lena Sellgren, chefekonom på Business Sweden.

I takt med att centralbankerna sänker sina styrräntor kommer den globala tillväxten att ta mer fart och väntas uppgå till 2,9 procent 2025, nära tillväxttakten åren innan pandemin.

– Motståndskraften i de flesta ekonomierna har trotsat förväntningarna. Betydande räntehöjningar har varken lett till större produktionsförluster eller skenande arbetslöshet, fortsätter Lena Sellgren.

Vägen framåt är också kantad av utmaningar och osäkerhet som kan äventyra de mer positiva utsikterna. Konflikten i Mellanöstern, Rysslands invasionskrig i Ukraina och Kinas konflikt med Taiwan utgör en risk för den globala ekonomiska utvecklingen.

– De geopolitiska spänningarna är ett orosmoln och kan leda till störningar i leverantörskedjorna, fluktuationer i råvarupriserna och ökad osäkerhet för företag och investerare, avslutar Lena Sellgren.

Få hela analysen i marsutgåvan av Globala Ekonomiska Utsikter här som även presenterar en fördjupning i hur fraktkrisen i Röda havet påverkar världsekonomin.