Anläggningen förväntas skapa upp till 150 nya arbetstillfällen för operatörer, tekniker och ingenjörer. Investeringen om ungefär 600 miljoner SEK möjliggörs genom 152 MSEK i stöd från Industriklivet och bygger vidare på den starka industritraditionen i Trollhättan och spetskompetensen inom additiv tillverkning.

Den additiva tillverkningsmetoden reducerar åtgången av råvarumaterial med upp till 80 procent jämfört med traditionell produktion av flygmotorkomponenter och möjliggör även kraftig energieffektivisering under användningen. Tillverkningsmetoden har tidigare inte använts för så stora komponenter vilket gör anläggningen unik. Den banbrytande metoden skapar också förutsättningar för nya produktdesigner till nästa generations flygplansmotorer.

GKN Aerospace har redan närvaro i Trollhättan med ett globalt center för utveckling och tillverkning av motorkomponenter till flyg- och rymdsektorn, med över 2000 personer anställda. Den nya anläggningen väntas vara färdigställd år 2024 och kommer fungera som ett viktigt nav för GKN:s framtida expansion inom segmentet.

Jan Larsson, vd Business Sweden:

"Det är glädjande att GKN Aerospace nu väljer att etablera en ny anläggning i Trollhättan. Satsningen kommer ha stor betydelse för utvecklingen inom flygindustrin och bidrar till minskad mängd växthusgaser. Det är positivt för den gröna omställningen liksom för svensk konkurrenskraft, och understryker Sveriges framstående roll som ett av världens mest hållbara och innovativa länder”, säger Jan Larsson.

Business Sweden har tillsammans med bolaget, Trollhättans Stad, Västra Götalandsregionen, Position Väst och andra aktörer arbetat för att investeringen ska etableras i Trollhättan.

Joakim Andersson, koncernchef för GKN Aerospace Engines:

”Vi vill bidra till att minska flygindustrins påverkan på klimatet och vara en föregångare inom hållbar produktion. Vår produktionsteknologi är unik i sitt slag då man aldrig tidigare använt additiv tillverkning för så stora och komplexa flygkomponenter. Vi är oerhört glada över beskedet att den svenska staten stöttar denna satsning som bidrar till att vi etablerar banbrytande teknologi i Sverige", säger Joakim Andersson.

Peter Eriksson, kommunstyrelsens ordförande i Trollhättan:

”Det är mycket positivt att GKN Aerospace fortsätter satsa och att de bidrar med upp till 150 nya arbetstillfällen i Trollhättan. Investeringen befäster deras position som stadens största privata arbetsgivare och stärker Trollhättans attraktionskraft”, säger Peter Eriksson.

Madeleine Jonsson, ordförande Miljö- och regionutvecklingsnämnden:

”Västra Götalandsregionen välkomnar GKNs beslut att investera i anläggningen i Trollhättan. Detta bekräftar åter regionens attraktivitet samt att de målmedvetna och långsiktiga satsningar vi gör för att skapa förutsättningar för den gröna omställningen och konkurrenskraft ger effekt, säger Madeleine Jonsson.

Anna Lärk Ståhlberg, förbundsdirektör på Position Väst:

”Vi är mycket glada över att det etableringsfrämjande arbete Fyrbodals kommunalförbund bedriver inom ramen för Position Väst bidragit till att GKN Aerospace nu etablerar en anläggning för additiv tillverkning i Trollhättan. Det visar att Fyrbodal som delregion är attraktivt att satsa i vad gäller hållbar tillverkning inom ett industriellt spjutspetsområde. Vi kommer nu att göra ytterligare ansträngningar för att säkerställa en hållbar kompetensförsörjning i delregionen, inte minst genom vårt gemensamma Teknikcollege”, säger Anna Lärk Ståhlberg.