Med drygt ett år kvar till invigningen av världsutställningen i Osaka (Expo 2025), som äger rum 13 april till 13 oktober 2025, intensifieras arbetet med att förbereda för den nordiska paviljongen och det övergripande svenska deltagandet. Regeringens uppdrag till Business Sweden är ett led i förberedelserna.

Business Sweden är huvudansvarig för den övergripande projektledningen för den gemensamma nordiska paviljongen, inkl. koncept, aktiviteter, bemanning och drift. Innovation Norway är huvudansvarig för upphandlingar relaterade till  paviljongen, inkl. konstruktion, underhåll och avveckling, liksom av gestaltning/besöksupplevelse samt café/restaurang och butik.

Svenska företag och organisationer erbjuds att delta i det gemensamma projektet. Ett deltagande innebär möjligheter till marknadsföring, kontaktytor gentemot kunder och andra aktörer samt nyttjande av paviljongen.

"Jag är glad över förtroendet att få leda Sveriges deltagande i Expo2025 i Osaka. En aktiv svensk närvaro kommer bidra till svenska företags försäljning i Japan och Asien först och främst, men även globalt. De företag som deltar får en unik exponering och kan utveckla sina kundrelationer genom den nordiska paviljongen. Vi har också ett paviljongsteam och ett kontor i Japan som står redo att bidra till att företagen får ut mesta möjliga affärsnytta av Expo2025", säger Jan Larsson, vd på Business Sweden.

Målsättningen för det svenska deltagandet på världsutställningen är att:

  • stärka det svenska näringslivets konkurrenskraft i Japan;
  • främja Sverige som innovations- och kunskapsnation och stärka vår attraktionskraft för investeringar och turism, liksom för forsknings-, innovations- och kulturutbyte;
  • öka kännedomen om och stärka bilden av Sverige och svenska företag som långsiktiga partners; samt
  • lyfta fram Norden som en av världens mest konkurrenskraftiga och integrerade regioner samt åskådliggöra hur ett dynamiskt samarbete främjar innovativa lösningar som bidrar till grön och digital omställning.

Specifikt för paviljongens utställningsdel är målsättningen att den ska besökas av 1,7 miljoner människor.

Business Sweden planerar för ett informationspass i Stockholm för svenska företag och organisationer.

Har du frågor eller vill veta mer om det nordiska projektet på världsutställningen i Osaka (Expo 2025)?

E-post: expo2025osaka@business-sweden.se

Webbplats: www.thenordics-expoosaka.com