FÖRENKLA DIN BESLUTSPROCESS

Att etablera företag på en ny internationell marknad kan vara ett stort och utmanande steg som ofta kräver godkännande på styrelsenivå. Vårt etableringsramverk i fyra steg hjälper dig att snabbt komma igång, hantera risker och fatta välgrundade beslut. Våra lokala experter tillhandahåller all nödvändig dokumentation som möter kraven på din verksamhet när du ska registrera en juridisk person på din valda marknad – snabbt och smidigt. Ditt klartecken är allt som behövs.

 

VÅRT ETABLERINGSRAMVERK I FYRA STEG
BI_O establishment.png

 

Effektiva, tydliga och väldigt stöttande. Dessa ord sammanfattar Business Swedens stöd vid lokal företagsetablering i Singapore. Johnny Granberg, Finance Operations Manager, Teamtailor AB

 

Westermo Network Technologies behövde förstå vad en juridisk etablering i Indien innebar utifrån vilken etableringsform som passade oss bäst, samt förstå lokala etableringsregler och processer och hur vi kan minimera relaterade risker och kostnader.
Business Sweden vägledde oss genom processen på ett professionellt sätt viket resulterade i underlag som lade grunden för en formell beslutsprocess. Vi i ledningsgruppen fick en tydlig förståelse för processen, kraven och riskerna när vid en juridisk etablering i Indien. Johan Inestam, CFO, Westermo Network Technologies AB