Brexit - stå rustad vid utträdet

Handlar du med Storbritannien i dag och vill förbereda dig inför Brexit? Att Storbritannien inte längre kommer att tillhöra EU:s inre marknad innebär en tullhantering som skapar stora förändringar för svenska företags handel med Storbritannien. Många svenska företag ställs inför en hantering de aldrig tidigare har behövt ta hänsyn till. Störst förändringar innebär det för dig som inte har försäljning utanför EU idag.


Exportdokument - effektiv och korrekt hantering

Du får praktisk handledning om de viktigaste dokumenten vid export till länder utanför EU. Vi ger dig kunskapen som krävs för en smidig och korrekt hantering av till exempel fakturor, visering och ursprungsintyg. Med en professionell dokumenthantering underlättas varuflödet betydligt mellan ditt företag och kunden.


Export i praktiken för säljare

Säljarens roll i exportaffärer är avgörande för framgång. Bra finansieringslösningar och rätt betalnings- och leveransvillkor är viktiga säljargument. I den här halvdagsutbildningen får du verktygen och lär dig hur du gör ännu bättre exportavtal.


Frihandelsregler

Kursen ger en introduktion till EU:s frihandelsavtal och alla de fördelar som det medför. Vi går igenom de centrala begreppen i de generella ursprungsreglerna och fördjupar oss i de produktspecifika reglerna. Du får kunskapen om ursprungsintyg och hur du som exportör säkerställer att reglerna uppfylls.


Förbättra din export

Den här heldagsutbildningen ger dig en helhetsbild av praktiskt exportarbete. Vi går igenom alla de moment du som exportör behöver hantera för att lyckas med utlandssatsningen. Du får en grundläggande vägledning och tips för att minimera kostsamma överraskningar.


Internationell e-handel – onlinekurs

I tuffa tider där kunderna sinar, gäller det att vässa din digitala säljstrategi och hitta nya kunder efter nya förutsättningar. Den här onlinekursen ger dig kunskap och insikt i hur du gör dig redo för och förbättrar din internationella e-handelsexpansion. Du får verktygen som ökar förutsättningarna för att ditt företag ska bli en framgångsrik internationell e-handelsaktör.


Leveransvillkor och Incoterms® 2020

På den här halvdagsutbildningen fokuserar vi helt på leveransvillkor, främst Incoterms® 2010 och Incoterms® 2020. Vad är det för nyheter och skillnader, och vad kommer det betyda för dig i ditt praktiska arbete?


Leveransvillkor och utlandsbetalningar

I den här fördjupningskursen ger vi dig en omfattande genomgång av leveransvillkoren i Incoterms® 2020 och olika betalningsvillkor, bland annat remburser och EKN-garanti. Du lär dig att minimera riskerna för missförstånd vad gäller ansvaret för transporten och risken att inte få betalt.


Leverantörsdeklaration - ursprung och utfärdande

Utbildningen ger vägledning till var och hur företagen kan hitta ursprungsreglerna samt vad reglerna innebär rent konkret. Vi går igenom vad företag som fyller i en leverantörsdeklaration faktiskt intygar, vad begreppet kumulation innebär och vilken deklaration som passar ditt företag bäst.


Logistik för icke-logistiker

Den här kursen ger dig förståelse för logistikens betydelse för ditt företag. Vi går igenom grunderna och hur olika modeller kan användas. Du får kunskaper i logistiskt tänkande, användningsområden samt vad logistik omfattar och påverkar. Med rätt logistiktänkande ökar ditt företag lönsamheten och effektiviteten i er exportsatsning.


Skräddarsy er utbildning

Naturligtvis kan vi skräddarsy en utbildning i exportteknik enligt dina önskemål. Du kanske vill kombinera olika kurser och samtidigt bredda gruppen av deltagare? I sådana fall anpassar vi innehåll från våra olika kurser som täcker just ditt företags behov. Det mesta är möjligt – allt för att ni ska lyckas med utlandssatsningen.


Transportkunskap för exportörer

En fungerande och prisvärd transportlösning är en konkurrensfördel. Att på rätt sätt hantera avtal, dokument och försäkringar för transporten kan vara avgörande faktorer för framgång. I utbildningen går vi igenom hur internationella transporter går till och vad du behöver tänka på.


Säkerställ frihandelsarbetet med vår ursprungsexpert

Tycker du att det är svårt med ursprung? Kan du avgöra om dina produkter uppfyller ursprungsreglerna i EU:s frihandelsavtal? Är du osäker på om du gör rätt eller vill du öka din konkurrenskraft genom att erbjuda rätt ursprungsintyg och leverantörsdeklarationer? Hyr en ursprungsexpert från Business Sweden.