Internationell handel och logistik - ett strategiskt angreppssätt

Transport- och logistikvärlden har upplevt ett par turbulenta år. Det har drabbat många, inte minst exportindustrin.Vad kan tänkas hända framöver och hur kan exportföretag förhålla sig till det? 


Exportera till Storbritannien

Storbritanniens utträde ur EU och dess inre marknad har inneburit stora förändringar för svenska företag i deras handel med Storbritannien. Vad kan ni göra för att förebygga och minimera problemen och kostnaderna? 


Exportdokument - effektiv och korrekt hantering

Du får praktisk handledning om de viktigaste dokumenten vid export till länder utanför EU. Vi ger dig kunskapen som krävs för en smidig och korrekt hantering av till exempel fakturor, visering och ursprungsintyg. Med en professionell dokumenthantering underlättas varuflödet betydligt mellan ditt företag och kunden.


Export i praktiken för säljare

Säljarens roll i en exportaffär har avgörande betydelse för företagets framgångar. I denna utbildning tar vi offertarbetet och avtalet som utgångspunkt. Målet är att du ska få verktyg för att göra ännu bättre exportavtal. 


Frihandelsregler - så drar du som exportör nytta av EU:s frihandelsavtal

Kursen ger en introduktion till EU:s frihandelsavtal och alla de fördelar som det medför. Vi går igenom de centrala begreppen i de generella ursprungsreglerna och fördjupar oss i de produktspecifika reglerna. Du får kunskapen om ursprungsintyg och hur du som exportör säkerställer att reglerna uppfylls.


Förbättra din export

I den här utbildningen går vi igenom alla de moment som du som exportör behöver hålla koll på för att undvika onödiga fallgropar och kostsamma överraskningar och för att förbättra din exportstrategi. Här får du en genomgång av våra fem främsta experter på exportteknik i en och samma utbildning!


Internationell e-handel

Den här utbildningen ger dig kunskap och insikt i hur du gör dig redo för och förbättrar din internationella e-handelsexpansion. Du får verktygen som ökar förutsättningarna för att ditt företag ska bli en framgångsrik global e-handelsaktör. 


Leveransvillkor och Incoterms® 2020

Lär dig att använda leveransvillkor effektivt! På den här halvdagsutbildningen fokuserar vi helt på leveransvillkor, främst Incoterms* 2020. Hur fungerar de olika villkoren och vad kan det betyda för dig i ditt praktiska arbete?


Leveransvillkor och utlandsbetalningar

Rätt leveransvillkor fördelar ansvaret för kostnader och risker under transporten. Rätt betalningslösning minimerar risken för att inte få betalt. Tillsammans kan leverans- och betalningsvillkor vara ett kraftfullt säljverktyg men fel kombination kan ge stora problem.

I den här utbildningen går vi igenom leveransvillkoren i Incoterms® 2020 samt olika betalningsformer som t.ex. remburser och EKN-garantier.


Leverantörsdeklaration - ge din kund rätt information om varornas ursprung

Genom att som leverantör vara påläst och kunna erbjuda kunderna korrekta leverantörsdeklarationer kan ni stärka er konkurrenskraft. Däremot riskerar felaktigt upprättade deklarationer att skada relationen med kunden. Utbildningen ger vägledning i hur du som leverantör får den kunskap och de underlag du behöver så att du kan säkerställa att era leverantörsdeklarationer blir rätt från början.


Skräddarsy er utbildning

Naturligtvis kan vi skräddarsy en utbildning i exportteknik enligt dina önskemål. Du kanske vill kombinera olika kurser och samtidigt bredda gruppen av deltagare? I sådana fall anpassar vi innehåll från våra olika kurser som täcker just ditt företags behov. Det mesta är möjligt – allt för att ni ska lyckas med utlandssatsningen.


Transportkunskap för exportörer

En fungerande och prisvärd transportlösning är en konkurrensfördel. Att på rätt sätt hantera avtal, dokument och försäkringar för transporten kan vara avgörande faktorer för framgång. I utbildningen går vi igenom hur internationella transporter går till och vad du behöver tänka på.


Säkerställ frihandelsarbetet med vår ursprungsexpert

Tycker du att det är svårt med ursprung? Kan du avgöra om dina produkter uppfyller ursprungsreglerna i EU:s frihandelsavtal? Är du osäker på om du gör rätt eller vill du öka din konkurrenskraft genom att erbjuda rätt ursprungsintyg och leverantörsdeklarationer? Hyr en ursprungsexpert från Business Sweden.