Har e-handeln inte tidigare varit en del av din kärnverksamhet, så bör den kanske bli det nu? Då gäller det att också koppla på ditt globala mindset och göra din e-handel tillgänglig för kunder även utanför Sveriges gränser.

KURSINNEHÅLL

Kursen genomförs helt digitalt, med självstudier i vår interaktiva utbildningsplattform som kombineras med webinar, ledda av våra experter. Självstudierna ger dig tid för att fokusera på de olika ämnena. Frågor och reflektioner som väcks kan sedan lyftas för gruppdiskussion i uppföljningswebinar med våra experter.

Den interaktiva utbildningsplattformen är uppbyggd i en webshopmiljö som varvar självstudiemoment med interaktiva moment, chattar och videor. Du får också del av konkreta råd från vår e-handelsexpert och information kopplat till olika marknader från våra internationella rådgivare.

Kursen är indelad i två block - Lagar & regler, dvs. sådant du bör ha koll på ur ett rättsligt perspektiv vid e-handelsexport samt Säljstrategi & marknadsföring, där du lär dig strategier för att klicka med dina utländska kunder. Tillsammans bidrar de två blocken till att ge dig ett globalt mindset. Mer information om kursen och blocken hittar du här.

MÅLGRUPP

Kursen vänder sig till dig som företagare och entreprenör som säljer fysiska varor online mot konsumenter och som vill ha koll på vad det innebär för din verksamhet att expandera online till nya marknader.

PRIS

3 900 SEK exkl. moms. Detta inkluderar för- och uppföljningswebinar med våra experter, jämte de självstudier som du gör i vår interaktiva digitala utbildningsplattform. Du får 1 års tillgång till  onlinekursen och kursmaterialet efter kurstillfället. Hitta nästa kurstillfälle och anmäl dig här.

2 900 SEK exkl. moms. Är du hellre intresserad av att gå onlinekursen precis när det passar dig och utan våra expertledda webinarier? Då kan du köpa enbart onlinekursen (den interaktiva digitala plattformen) med tillgång till allt kursmaterial i 1 år. Läs mer och köp den här

KONTAKTA VÅRA EXPERTER

Kontakta Carl Winberg eller Linda Laszlo Ek för mer information.

Se alla kurstillfällen i praktisk export här