Den här utbildningen är särskilt riktad till dig som är exportsäljare. Vi går igenom offertens huvudpunkter liksom allmänna leveransbestämmelser och standardavtal. Till exempel när blir en offert bindande? Var ska en eventuell tvist lösas? Vilket lands lag ska gälla? 

Att kunna erbjuda sin utländska kund en bra finansieringslösning är ett viktigt säljargument. Vi ger dig exempel på olika finansieringsmöjligheter. Vi lär dig om olika betalningslösningar som är bra både ur säljarens och köparens perspektiv. Att vara väl insatt i leveransvillkoren, Incoterms®2020 kan innebära konkurrensfördelar och vi går igenom vilka kostnader och risker som är förenade med olika leveransvillkor. 

Målgrupp 

Utbildningen vänder sig främst till dig som är exportsäljare.  

Kursinnehåll 

Målet är att du ska kunna ge din kund ett konkurrenskraftigt erbjudande och själv ha kontroll på konsekvenserna.  

Vi tar bland annat upp: 

  • Säljarens roll i den internationella leveranskedjan 
  • Exportoffertens roll, innehåll och huvudpunkter 
  • Importavgifter och -regler, en viktig del i säljarens kalkyl 
  • Betalningsformer vid internationella affärer, vad säljaren särskilt bör tänka på 
  • Leveransvillkoren i Incoterms®2020, säljarens och köparens åtaganden 
  • Finansiering av exportaffärer, en stor konkurrensfördel 
Experter som föreläsare 

Kursen hålls av erfarna experter inom internationell handel och exporttekniska frågor på Business Sweden. 

Linda Laszlo Ek, Business Sweden 

Linda arbetar på Business Swedens Exporttekniska avdelning, framför allt med de legala aspekterna vid export både B2B och B2C. Genom åren har hon coachat många företag i deras exportarbete, i synnerhet retailbolag som vill expandera internationellt via digitala kanaler. Hon har en bakgrund som affärsjurist och är en flitigt anlitad föreläsare. 

Pris 

Distansutbildning halvdag SEK 3 500 exklusive moms.  
Klassrum halvdag SEK 3 900 exklusive moms. Kaffe och dokumentation ingår. 

Är du intresserad? 

”Mycket bra och nyttig information som togs upp. Vissa delar kommer jag i min roll använda mer än andra, men fortfarande väldigt bra att ha hört. Så bra blandning och bra tempo i utbildningen” Johanna Wilander Senab AB 

Se alla kurstillfällen i praktisk export här